GDPR

Koncernens hantering av känsliga persondata är synnerligen begränsat utanför hanteringen av data för våra anställda.

Servisec arbetar systematiskt med att inhämta samtycke till de data som lagras, tillse att de förvaras, såväl digitalt som fysiskt i en betryggande miljö och att gallring sker av uppgifterna när giltigt behov att lagra dem inte längre finns.

Personuppgiftsansvarig för Servisec är Fredrik Linder

När Servisec behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige hos en kund och för dennes räkning, exempelvis en beställare av bevakningstjänster som inom ramen för sin leverans får tillgång till personuppgifter.

Sammanfattning av Servisecs åtgärder:

  1. Regelbundet ser över och ifrågasätter om uppgifterna behövs för att vi ska kunna utföra uppdraget.
  2. Säkrar att de grundläggande kraven för behandling av personuppgifter följs.
  3. Vi verifierar regelbundet att det finns laglig grund för våra persondatabehandlingar.
  4. Vi reviderar och bedömer regelbundet att informationssäkerheten i vår organisation är tillräcklig.
Vänta...

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig härn nedan för att bli uppdaterad på det senaste som händer hos oss på Servisec.
Servisec behöver tillgång till de kontaktuppgifter som du tillhandahåller för att kunna kontakta dig angående våra produkter och tjänster. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på våra utskick. Läs vår infomration om GDPR.
Prenumerera