Parkering

Använd gärna detta formulär för att bestrida en kontrollavgift som anses vara felaktigt utfärdad.
Vi arbetar i enlighet med Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Eventuella invändningar mot en kontrollavgift skall alltid ske skriftligen eftersom vi inte kan meddela ett beslut över telefon.

Våra handläggare utreder varje ärende separat och vi har normalt en handläggningstid på ca. 1-2 veckor.

För övriga frågor, läs våra frågor och svar

Vänta...

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig härn nedan för att bli uppdaterad på det senaste som händer hos oss på Servisec.
Servisec behöver tillgång till de kontaktuppgifter som du tillhandahåller för att kunna kontakta dig angående våra produkter och tjänster. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på våra utskick. Läs vår infomration om GDPR.
Prenumerera