Nyheter

Sommarhälsning fråm Team Servisec

Denna vår har varit väldigt annorlunda och påverkar oss alla på många olika sätt. För oss på Servisec har det…

Läs mer
Servisec startar upp i Göteborg och rekryterar samtidigt erfaren profil inom B2B med bakgrund från parkeringsbranschen.

Under april har Servisec startat upp sitt första uppdrag utanför Stockholm- och Uppsalaregionen. Vi följer med en av våra större…

Läs mer

Varför Servisec?

Servisec levererar tjänster som bidrar till att de som verkar i och omkring en fastighet, ska känna att de vistas på en plats där det är;

Snyggt - Tryggt - Säkert

Våra tjänster

Tjänsteutbudet består av olika lösningar inom Säkerhet, Parkering och Lokalvård inkl. miljö- och avfallshantering.
Dessa tjänster bidrar var för sig, och främst i kombination, till att göra det snyggt, tryggt och säkert i och kring en fastighet. Fastigheten kan vara av de flesta slag, men vår främsta målgrupp är köpcentrum, kommersiella lokaler, villaområden och bostadsrättsföreningar.

Alla medarbetare på Servisec vet om att service är hjärtat i vår verksamhet, sedan kan olika individer ha olika kompetens, behörighet och erfarenhet inom våra tjänsteområden, men vår gemensamma ledstjärna är service!

Läs mer