Nyheter

INFORMATION GÄLLANDE COVID19 (Coronavirus)

Servisec följer riktlinjerna som utformas av Folkhälsomyndigheten för arbetsgivare i en servicebransch (läs mer här) och sammanfattningsvis är vår ståndpunkt;  Om du har symptom enligt vad…

Läs mer
Servisec tar över parkeringsövervakningen för ASK i Tyresö Kommun.

ASK,  Anläggningssamfälligheten Krusboda är en av Sveriges största samfälligheter och består av tio delområden, där man förvaltar den gemensamma marken som innefattar parkeringsytor…

Läs mer

Varför Servisec?

Servisec levererar tjänster som bidrar till att de som verkar i och omkring en fastighet, ska känna att de vistas på en plats där det är;

Snyggt - Tryggt - Säkert

Våra tjänster

Tjänsteutbudet består av olika lösningar inom Säkerhet, Parkering och Lokalvård inkl. miljö- och avfallshantering.
Dessa tjänster bidrar var för sig, och främst i kombination, till att göra det snyggt, tryggt och säkert i och kring en fastighet. Fastigheten kan vara av de flesta slag, men vår främsta målgrupp är köpcentrum, kommersiella lokaler, villaområden och bostadsrättsföreningar.

Alla medarbetare på Servisec vet om att service är hjärtat i vår verksamhet, sedan kan olika individer ha olika kompetens, behörighet och erfarenhet inom våra tjänsteområden, men vår gemensamma ledstjärna är service!

Läs mer