Nyheter

Årsredovisning 2021

Nu finns vår årsredovisning att tillgå. Ladda ner den här

Läs mer
Vi väljer att stötta UNHCRs arbete i Ukraina.

Till medarbetare, kunder och samarbetspartners, det som pågår i Ukraina nu är fasansfullt. Vi är inne i tredje veckan där…

Läs mer

Varför Servisec?

Servisec levererar tjänster som bidrar till att de som verkar i och omkring en fastighet, ska känna att de vistas på en plats där det är;

Snyggt - Tryggt - Säkert

Våra tjänster

Tjänsteutbudet består av olika lösningar inom Säkerhet, Parkering samt Miljö- och avfallshantering inkl. lokalvård.
Dessa tjänster bidrar var för sig, och främst i kombination, till att göra det snyggt, tryggt och säkert i och kring en fastighet. Fastigheten kan vara av de flesta slag, men vår främsta målgrupp är köpcentrum, kommersiella lokaler, villaområden och bostadsrättsföreningar.

Alla medarbetare på Servisec vet om att service är hjärtat i vår verksamhet, sedan kan olika individer ha olika kompetens, behörighet och erfarenhet inom våra tjänsteområden, men vår gemensamma ledstjärna är service!

Läs mer