Nyheter

Servisec stöttar Rosa Bandet kampanjen med #rosaparkering

ROSA OKTOBER är en månad vi förknippar med insamling till Cancerfonden och deras Rosa Bandet kampanj. Servisec är med och…

Läs mer
Servisec tecknar ramavtal med Kungsleden som omfattar fastigheter i hela Stor-Stockholmsområdet.

I samband med det kommer Servisec tillhandahålla säkerhetstjänster som innefattar ronderande bevakning, stationär bevakning, larmutryckningar etc. Samarbetet började 2018 med ett par fastigheter och kommer nu utökas till hela Stor-Stockholm.  “Jag…

Läs mer

Varför Servisec?

Servisec levererar tjänster som bidrar till att de som verkar i och omkring en fastighet, ska känna att de vistas på en plats där det är;

Snyggt - Tryggt - Säkert

Våra tjänster

Tjänsteutbudet består av olika lösningar inom Säkerhet, Parkering och Lokalvård inkl. miljö- och avfallshantering.
Dessa tjänster bidrar var för sig, och främst i kombination, till att göra det snyggt, tryggt och säkert i och kring en fastighet. Fastigheten kan vara av de flesta slag, men vår främsta målgrupp är köpcentrum, kommersiella lokaler, villaområden och bostadsrättsföreningar.

Alla medarbetare på Servisec vet om att service är hjärtat i vår verksamhet, sedan kan olika individer ha olika kompetens, behörighet och erfarenhet inom våra tjänsteområden, men vår gemensamma ledstjärna är service!

Läs mer