15 december 2021

Digital rondering och bevakning

Rondering innebär en kontroll vid exempelvis en fastighet eller en konferensanläggning kontrolleras av en väktare. Beroende på behov och hur…