Så skyddar du din båt mot stöld

När båtsäsongen går mot sitt slut börjar en annan säsong – båtinbrotten. Hösten och vintern är båt- och båtmotortjuvarnas julafton. När mörkret faller och folk rör sig mer sällan vid hamnar och båtplatser ökar stölderna. Även båtar som vinterförvaras på avskilda platser drabbas. Båtrelaterade stölder är dessutom en typ av brottslighet som ökar stadigt. Internationella ligor utför systematiskt stöldräder i hamnar, båtplatser och båtupplag och kommer ofta undan med rejäla byten. Det finns en stor marknad för stulna båtar och båtmotorer ute i Europa (bara i Ungern räknar man med att närmare hälften av alla båtmotorer på marknaden är stöldgods), och ligorna ser Sverige som ett tacksamt land att härja i. Vi har en hög levnadsstandard och skaffar överlag en dyr båtutrustning (trenden går mot allt dyrare båtar och motorer), kombinerat med en ofta bristfällig bevakning i hamnar och vid båtplatser. Det är lätt att stjäla här, risken att bli påkommen är liten, värdet på bytet högt och det är enkelt att föra ut stöldgodset ur landet.

Tyvärr faller också en stor del av ansvaret för att skydda sig mot den här typen av brott på båtägaren själv. Den goda nyheten är att de brottsförebyggande åtgärderna också blir fler och bättre. Om man sätter sig in i vad man själv kan göra och nyttjar de möjligheter som står till buds kan man öka tryggheten och effektivt skydda sin båt. Exempel på förebyggande åtgärder är bland annat larm, stöldskyddsmärkning och båtsamverkan.

Egna stöldförebyggande åtgärder

Det finns mycket som man själv kan göra för att skydda sin båt och båtmotor. Båttjuvarna må vara ambitiösa men de är inte dummare än att de undviker de båtar som är så pass skyddade att det innebär för stor risk eller för mycket jobb att försöka bryta sig in i dem. Det här kan du själv göra för att få de kriminella elementen att lämna din båt ifred.

Använd ett godkänt lås och se till att båten är ordentligt förankrad med det.

Mörkret är tjuvens bästa vän. Satsa på god belysning kring båten. Att koppla belysningen till en rörelsevakt som tänder belysningen när någon närmar sig har både en avskräckande effekt samtidigt som den sparar energi.

Larma båten med ett godkänt larm, helst kopplat till en bevakningsfirma.

Installera spårsändare (GPS/GSM/VHF) på båtmotorn. De har inte bara en avskräckande effekt utan har även vid flera tillfällen hjälpt till att gripa internationella ligor och återföra stöldgods. Hör med ditt försäkringsbolag vilka typer av spårsändare de godkänner.

Lås in motorn vid vinterförvaring.

Stöldskyddsmärk båt och båtmotor både synligt och dolt. Väljer du att själv rista in en märkning – använd hellre personnummer än namn. Men det finns bättre och smartare märkmetoder. MärkDNA/Smart DNA är en ny och mycket effektiv märkmetod som baseras på DNA från växtriket. Den fungerar som så att du penslar en osynlig vätska på det du vill märka. Vätskan är helt unik och därmed spårbar. Den går heller inte att ta bort. Varje förpackning med märkDNA är försedd med en specifik kod som du registrerar i en internationell databas som polis har tillgång till. På så sätt kan det stulna föremålet effektivt kopplas till sin rätta ägare. Märkningen syns endast i UV-ljus, så polisen kan med sin utrustning enkelt se om misstänkta föremål är märkta och sedan se vem de tillhör. Vill du veta mer om hur du skyddar din båt och dina andra ägodelar på det här smarta sättet – läs gärna vårt blogginlägg om Smart DNA.

Ladda ner vår guide för Trygghet & Trivsel och erhåll 100 kr rabatt vid beställning av Smart DNA.

Båtsamverkan

Någonting som har visat sig vara bra för att förebygga brott är samarbete. Grannsamverkan har länge varit effektivt för att förhindra inbrott och en liknande samverkan finns nu för att motverka båtstölder – båtsamverkan. Det är ett initiativ och projekt som har startats av polisen, Larmtjänst och försäkringsbranschen för att minska stölderna. Genom att intresseorganisationer och engagerade båtägare bildar nätverk och hjälps åt i det brottsförebyggande arbetet kan man tillsammans försvåra för tjuvarna och öka tryggheten. Det har dessutom visat sig vara en effektiv metod, på de platser där man har börjat med båtsamverkan har stölderna minskat.

Rent praktiskt innebär båtsamverkan att man gemensamt ser om varandras båtar, är uppmärksam på vem som rör sig i området, pratar med obekanta personer och noterar okända bilars registreringsnummer. Det kan även handla om att man hjälper någon bortrest båtägare att få det att se ut som deras båt ofta används, till exempel genom att hålla den ren, hänga ut flaggor och handdukar, tända lampor etc. Båtsamverkan handlar också om att bli mer medveten om hur man skyddar sig mot brott samt att veta vem man ska kontakta om någonting händer. Telefonnumren till polisen är 112 vid larm eller ett pågående brott, och 114 14 om du vill anmäla brott, tipsa polisen eller om du har några frågor.

Larmtjänsts hemsida finns information om hur man startar båtsamverkan. Du kan även nå polisens regionala kontaktpersoner för båtsamverkan på följande e-postadresser:

 • Bergslagen: batsamverkan.bergslagen@polisen.se
 • Stockholm: batsamverkan.stockholm@polisen.se
 • Syd: batsamverkan.syd@polisen.se
 • Väst: batsamverkan.vast@polisen.se
 • Öst: batsamverkan.ost@polisen.se

Ett bra alternativ eller komplement för att skydda båtarna i en hamn eller på ett båtupplag är genom att anlita en stationär serviceväktare som bevakar området för att säkerställa trygghet och säkerhet. Servisecs ronderande serviceväktare verkar avskräckande för tjuvarna, och alla händelser och avvikelser dokumenteras. Via ett kommunikationsverktyg kan båtägarna dessutom snabbt tillkalla vår vaktpersonal om något misstänkt försiggår. Du kan läsa mer om vårt trygghetspaket med stationär serviceväktare här.

Ladda ner vår guide för Trygghet & Trivsel och erhåll 100 kr rabatt vid beställning av Smart DNA.

Dokumentera din båt

Om din båt skulle bli stulen är det viktigt att detaljerade och korrekta uppgifter om din båt är dokumenterade, till exempel genom att skapa ett båtkort som du sparar in din dator. Den informationen är till stor hjälp för både polisen och försäkringsbolaget. Du bör både skriva ned och fotografera båtens utseende och modellnummer. Ta med följande uppgifter när du dokumenterar din båt:

 • Fabrikat, modell och årsmodell
 • Tillverkningsnummer/skrovnummer
 • Färg på skrov, botten, vattenlinje, kapell och invändig interiör
 • Motorfabrikat, hk och serienummer
 • Segelnummer
 • Drevnummer
 • Fabrikat, modell, färg, ramnummer och regnummer på eventuell trailer/båtvagn
 • Eventuell egen märkning av båt/motor/trailer/båtvagn, inklusive DNA-märkning
 • Foton på båten och på tillverkningsnummer/skrovnummer

För att underlätta och koordinera brottsbekämpningen och spanandet efter stulna föremål har länderna i Schengensamarbetet skapat Schengens informationssystem (SIS). Det är en gemensam databas där det lagras information om eftersökta personer och föremål. För att göra din båt/båtmotor sökbar i SIS är det viktigt att du dokumenterar hela modell/tillverkningsnumret. Förutom att du skriver ned det är det bra om du tar en bild på etiketten där numret står.

Genom att hjälpas åt och genom att skydda din båt så effektivt som möjligt går det att sabotera tjuvarnas högsäsong så att du tryggt kan njuta av nästa års båtsäsong.