Snyggt, tryggt och säkert – viktiga saker att tänka på för bostadsrättföreningar

Sedan de första bostadsrättsföreningarna dök upp i början på 1930-talet har den här boendeformen blivit mycket populär. Möjligheten att äga och kunna påverka sitt boende i kombination med det enkla och trygga i att bo i ett flerbostadshus tar det bästa från både hus- och lägenhetsboendet. I en bostadsrättsförening är det dock många intressen och behov som behöver tillgodoses, och även om det finns massor med regler som hjälper till att ge struktur och framförhållning, är det ändå mycket som man behöver tänka på för att skapa en stabil, trygg och trevlig förening.

Här listar vi några viktiga saker att tänka på för bostadsrättsföreningar så att det går att skapa ett boende och en förening där alla känner sig nöjda, trygga och trivs ihop. Med enkla medel och förebyggande åtgärder går det att skapa en snygg och säker boendemiljö som höjer både attraktionskraften och trivselnivån hos bostadsrättsföreningen.

Så skapar man en fungerande parkering

Med varje boende kommer det parkeringsbehov. För många föreningar är trycket på p-platserna hårdare än tillgängligheten, medan andra kämpar med outhyrda platser. Är behoven större än parkeringsmöjligheterna bör man se över sina ytor för att se om det går att utöka eller effektivisera kapaciteten. Om potentiella medlemmar hittar sitt drömboende men inte en plats att ställa sin bil på, kan det påverka hur attraktiv föreningen framstår. Har man å andra sidan lediga platser lär man snart stå inför ett vanligt problem hos bostadsrättsföreningar; att obehöriga fordon tjuvparkerar på de platserna. Förmodligen tänker förarna att det är betydligt mindre risk att få en p-bot där jämfört med andra parkeringar. Anlita en parkeringsservice som visar att felparkerarna har fel. Det löser även de återkommande parkeringsproblemen med bekväma medlemmar som hellre parkerar på gården, eller med de som nyttjar avgiftsbelagda gästparkeringar utan att betala. Håller man ordning och reda på parkeringen får man ordning och reda i föreningen också.

Servisecs parkeringstjänster går att anpassa efter alla behov. Utöver den vanliga övervakningen kan vi även analysera parkeringsytorna för att optimera beläggningsgraden och intäkterna. Vi kan även hjälpa till med olika smarta betalningslösningar som gör det enklare för alla att parkera.

Läs mer om våra parkeringslösningar för bostadsrättsföreningar!

Kontakta oss så tittar vi på just er parkeringslösning

Låt proffs sköta städningen

Hos en del föreningar satsar man på gemenskap och väljer ett kollektivt ansvar för att hålla de gemensamma lokalerna rena och fräscha. Men det är många av dem som snart märker att när något är allas ansvar så är det nästan ingen som verkligen gör något. Minska gnisslet i föreningen och få det rent och snyggt genom att anlita professionella lokalvårdare. Det lönar sig i regel på många sätt, och ger högre trivsel.

Hållbarhetstänk på Servisec.

Hållbarhet är viktigt för oss på Servisec och har därför slutit kollektivavtal som gäller inom städbranschen och jobbar så långt det går med Svanen-märkta produkter.

Vill ni ha hjälp med städningen?

Glöm inte att det blir vinter

Vi bor ju i ett land med en lång, kall och snörik vinter. Det är förståeligt om man helst vill förtränga det faktumet men sanningen är den att det finns mycket som en bostadsrättsförening måste tänka på när snön faller. Det är fastighetsägarens (dvs. föreningens) ansvar enligt ordningslagen att skotta, sanda och salta så att ingen skadar sig. Det ansvaret gäller även snö och istappar på taken. Därför är det viktigt att var väl förberedd när vintern kommer.

  • Se till av det finns ett aktuellt och omfattande avtal för snöröjning
  • Många plåtslagare erbjuder snöskottning av tak med bevakning. Alltså att de som entreprenör tar på sig att hålla koll på när taksnö och istappar behöver åtgärdas. Gå igenom det avtalet så att ansvarsförhållandena är juridiskt korrekta.
  • Se till att det finns snörasskydd på taken för att minska risken för ras
  • Beställ hem sand, salt, och/eller grus i god tid innan snön och halkan kommer. Det är i början av säsongen som olyckorna är som vanligast.

För att undvika stora plötsliga utgifter kan det vara läge att ta hjälp med kontroll av snö och istappar som kan ramla ner. På Servisec erbjuder vi rondering och kontroll av just snö och istappar för att ni som bostadsrättsförening ska kunna slappna av.

Kontakta oss för en offert

Skapa trygghet och ordning

Trivsel är en av de viktigaste grundbultarna i en bostadsrättsförening. För många går tankarna då till en god grannsämja, gemensamma aktiviteter och grillplatser, fina planteringar och en mysig miljö. Men allt det där är inte mycket värt om inte medlemmarna känner sig trygga. Jobbar man som förening förebyggande och aktivt med säkerhet och ordning lägger man inte bara grunden för en genuin trivsel, man skyddar sig också mot onödiga skador och åverkan. Medan säkerheten för hissar, lekplatser och brandskydd följer tydliga regelverk så finns det så mycket mer som föreningen kan göra för att öka tryggheten och trivseln.

  • Bra utomhusbelysning ökar tryggheten och förebygger inbrott och åverkan. Se till att lamporna alltid fungerar vid dörrar och källarfönster. Ge inte tjuven skydd av mörkret.
  • Brandvarnare är en smart och billig investering i effektivt brandskydd. Se till att både trapphusen och de boende har fungerande brandvarnare och att det finns rutiner för att underhålla dem.
  • Dörrar till gemensamma utrymmen (tvättstuga, förråd etc.) bör vara självlåsande och försedda med brytskydd
  • Kontrollera att låsbleck i ytterdörrar fungerar som de ska, och byt portkod med jämna mellanrum
  • Anlita patrullerande väktare som har en lokal närvaro och håller koll på området för att minska oroligheter och risken för inbrott och åverkan.

En av Servisecs tjänster är ronderande serviceväktare som åker runt i området för att skapa trygghet, hålla ordning, förebygga brott och ge service till de boende. Tack vare en specialutvecklad kommunikationsapp SERViLINK går det dessutom att ha en snabb och effektiv kommunikation mellan boende & väktarna. Vi kan också erbjuda effektivt stöldskydd i form av bland annat MärkDNA.

Kontakta oss för mer information

Störningsjour

I den bästa av världar är allt lugnt och tyst i föreningen och alla kommer överens med varandra. Men i verkligheten så väsnas och låter våra liv. Barn som skriker, grannar som borrar och en och annan fest är en naturlig del av livet, och något man får tåla när man lever tillsammans i ett flerbostadshus. Ibland går dock störningarna överstyr, som när högljudda fester med hög musik varar långt in på småtimmarna (och när det händer varje helg), eller om det blir bråk och stök i någon lägenhet eller i trapphuset (kanske på grund av obehöriga personer). Medan man i första hand ska ta kontakt med sin granne om man känner sig störd, så finns det situationer som kan kännas för otrygga eller jobbiga för att lösa själv, eller där man redan har sagt till utan resultat. Då är det bra att kunna kontakta någon med utbildning och erfarenhet av störande situationer. Att koppla en störningsjour till bostadsrättsföreningen är ett tryggt och effektivt sätt att snabbt lösa störningar och minska spända situationer grannar emellan. En störningsjour kan även ge en insiktsfull och opartisk bild av störningen, ifall det uppstår tvister som föreningen behöver åtgärda.

Servisec är en störningsjour ServiJour som åker ut och kontrollerar och åtgärdar störningar på ett snabbt och professionellt sätt för att säkra medlemmarnas trygghet och trivsel.

Vill du veta mer om vår ServiJour?

Ha en bra och naturlig kommunikation

Det bästa sättet för att verkligen allas intressen och behov tillgodoses är att prata med varandra. Spara inte tankar och åsikter till årsmöten eller spara dem på hög i en förslagslåda. Umgås, träffas, ta en kaffe eller grilla korv tillsammans. Prata som goda grannar och medmänniskor om hur livet och boendet är. Vad som känns bra och vad som kunde vara bättre. Med en löpande dialog förebygger man missnöje och konflikter, och bygger istället en äkta och stark gemenskap i föreningen där alla är med och skapar ett tryggt och trivsamt boende.