Framtidens parkering – så ser den ut?!

Att parkera bilen är inte längre vad det har varit. När allting har blivit uppkopplat, mobilt och digitalt har det mesta i våra liv förändrats och utvecklats. Tjänster som var science fiction för bara några år sedan är nu vardag och utvecklingen fortsätter att rulla på i en rasande takt. Det här har gjort parkerandet enklare, smartare, mer kostnadseffektivt och mer serviceinriktat än någonsin, och det är bara början.

Det är inte bara den tekniska utvecklingen som driver på förändringarna inom parkeringsområdet. Även miljöhänsyn, ändrad livsstil, innovativt tänkande, behovet av smarta lösningar i storstäder med brist på ytor och högre förväntningar från konsumenterna är med och förnyar och förändrar våra parkeringsmöjligheter. Här är några av de nya lösningar och tjänster som redan är i bruk eller väntar precis runt hörnet. Så här ser framtidens parkering ut.

Smart utan automat – nya betallösningar

Ett av de största frustrationsmomenten med traditionell parkering har varit betalningsförfarandet. Att behöva leta reda på en P-automat, gräva fram tillräckligt med småmynt för att kunna parkera den tid man önskar, hoppas på att automaten verkligen fungerar och sedan gå tillbaka till bilen med parkeringsbiljetten. Det är bökigt, långsamt, opraktiskt och förlegat. Dessutom tillkommer stressen att hela tiden behöva hålla koll på tiden för att hinna tillbaka innan man får parkeringsböter. 

  • Med de nya mobila betallösningarna försvinner alla problem. Istället för att lägga mynt i en biljettautomat startar man sin parkering och betalar via telefonen. Antingen via SMS eller en applikation. Fördelarna är många. 
  • Med incheckning och utcheckning bekvämt på distans behöver man bara betala för den tid som man faktiskt har parkerat. Ingen oro över att missa tiden och få böter.
  • Den som driver parkeringen behöver inte investera i eller underhålla dyra automater, utan kan istället fokusera resurserna på bättre service.

På senare tid har marknaden för betallösningar för parkering ökat enormt och vi på Servisec lyssnar mycket på rapporter om användarvänlighet och kritiken från konsumenterna har varit hård. Vår parkeringsexpert tycker att en bra betallösning skall vara enkel och inte kräva för många moment samt vara lätt att förstå även om du inte behärskar svenska språket.

Vad är den stora skillnaden mellan en betallösning med SMS och en mobilapp?

SMS parkering kräver ingen SMART telefon, du behöver inte ladda ner en applikation, du behöver inte registrera ett konto och du behöver inte lämna ut kortuppgifter.

Nackdelar med en SMS parkering är att den bygger på in- och utcheckning.

Mobilappen har fördelar som notiser, enkelt förlänga en parkeringstid, vissa har funktioner som att hitta min parkerade bil. Kräver dock en nedladdning av applikation öppna ett konto samt en SMART phone.

Guidad parkering och online-bokning

En annan frustration med det gamla sättet att parkera har varit problemet med att hitta en ledig plats. En del förare behöver snurra runt i upp till 20 minuter för att kunna hitta en ledig plats. Rör det sig dessutom om en större parkering, till exempel vid ett köpcentrum, kan man hamna långt från de butiker man har för avsikt att besöka. Något som är väldigt opraktiskt om man har tänkt att köpa någonting större, som en tv eller en möbel. Tack vare elektronisk parkering via mobilen, uppkopplade bilar samt online-övervakning via till exempel kamera eller radar går det att ha full kontroll över vilka parkeringsplatser som är lediga var och hur länge. Det innebär att man kan bli guidad till närmsta lediga plats via parkeringstjänsten. Det möjliggör också bokning i förhand, till exempel om man vill parkera nära en viss plats, men även vid parkering där det är viktigt att komma i tid, till exempel vid flygplatser och biografer.  

Självoptimerande parkeringsplatser

I och med att tekniken kan samla in data och ge en översikt över hur parkeringen nyttjas går det att spåra och analysera mönster i hur besökarna parkerar. Finns det områden av parkeringen som är mer attraktiva och behöver utökas? Finns det parkeringsplatser som undviks, till exempel på grund av dålig belysning eller bristande underhåll, och som behöver åtgärdas? Finns det mer optimala sätt att utnyttja ytorna? Framtidens parkeringsplats gör sin egen analys och ger själv förslag på hur den kan användas bättre.

Vidare kan du via samma teknik redan i dag markera var du har parkerat bilen så du kommer ihåg det till nästa dag.

Bilpool, bildelning och elbilsladdning

I takt med att klimatfrågan påverkar våra transportvanor och att trängseln i städerna gör det besvärligt att ha egen bil, dyker allt fler kollektiva lösningar upp. Det vill säga dela bil med andra och bara nyttja den vid behov. Bilpoolerna ökar i antal och elektronisk online-bokning av bilarna gör det mycket enklare och mer effektivt att använda bilarna optimalt. Här kan en del av parkeringsplatsen tillägnas just bilpoolens fordon.

Ett annat sätt att använda fordon gemensamt är delningstjänster liknande Uber, fast istället för samåkning erbjuder man möjligheten att nyttja ett fordon när det inte används. Tjänsten kan gå via parkeringen och dess digitala kanaler, till exempel att en förare parkerar och anger sitt fordon som ledigt under de kommande timmarna, någon annan bokar bilen för en kortare användning och sedan returnerar den när ägarens parkeringstid är över. En lösning som ger ett optimalt utnyttjande av både fordon och parkeringsyta. 

Det blir dessutom allt vanligare att såväl bilpooler och företag som individer tar klimatansvar och investerar i miljövänliga elfordon. Elbilsförsäljningen har ökat med närmare 50 % det senaste året och den ökar nu så snabbt att man räknar med att försäljningen av elbilar går om bensin- och dieseldrivna fordon redan 2024. Den här snabba utvecklingen ställer redan nu nya krav på parkeringsområdena. Laddstolpar för elfordon blir allt vanligare och ses i dag som en självklar service och en viktig del i klimatanpassningen av en parkering. De som erbjuder en parkeringsyta bör redan nu se över det här för att möta bilisternas nya krav.

Ett besök hos bildoktorn

I The Internet of Things är snart nästan alla våra apparater, inklusive våra bilar, är uppkopplade och kommunicerar med varandra. Det här håller redan på att revolutionera samåkning, röstkommandon, information (bilen kan själv berätta var närmaste mack ligger och visa vägen dit), betalning (betala vid drive-in och parkering genom ett klick på instrumentbrädan) och inte minst underhåll. När våra apparater blir smartare kan de utföra självdiagnoser och berätta när underhåll behövs. Smarta bilar kan alltså själva berätta när oljan behöver bytas, däcktrycket justeras etc. En framtida smart parkering kan erbjuda den servicebilen själv rapporterar om medan den står parkerad.

Självparkerande bilar

Ingen har väl missat att de självkörande bilarna är på gång. De flesta stora biltillverkarnas utvecklingsavdelningar jobbar hårt med att få fram säkra smarta bilar som själva navigerar dit de ska. Den mest troliga utvecklingen är att de smarta bilarna till en början nyttjar sina självkörande egenskaper främst i vissa situationer. En av de mest praktiska tillämpningarna är just parkering. På en helt automatiserad parkering behövs inga människor alls. Föraren lämnar bilen vid entrén. Där tar automatiken över, och sensorer och uppkopplade monitorer guidar säkert bilen till en ledig plats. När föraren kommer tillbaka guidas bilen åter så att föraren kan hoppa in och köra vidare. Ungefär som betjänad vald parkering, fast bilen betjänar sig själv. 

På Servisec jobbar vi hela tiden med ena foten i framtiden och vi letar ständigt efter nya sätt att göra parkerings upplevelsen Snygg, Trygg och Säker. I dagsläget har vi tyvärr inga parkeringar för självkörande bilar, däremot ser vi till att kunden kan välja den eller de betallösningar som passar deras parkörer bäst. Vi samarbetar i dag med de vanligast förekommande leverantörerna av mobila betalningslösningar, SMSPARK, ePARK, Parkster och EasyPark.

En lösning som flera bostadsrättsföreningar uppskattar är när vi kan kombinera parkeringsövervakningen med en bevakningstjänst med utbildade väktare för att även öka tryggheten i området.

Ladda ner vår guide för Parkering!

Utöver ren parkeringsövervakning där vi kontrollerar parkeringen, erbjuder vi våra parkeringsexperter att analyserar parkeringsytan och ger då förslag på hur den kan utvecklas, för att ligga rätt i tiden och skräddarsy den efter parkeringsinnehavaren och de behov som de som parkerar där har.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.