Serviceväktare

Serviceväktare – det nya yrket för trygghet och service

Eftersom dagens samhälle förändras mycket snabbare och mer omfattande än någonsin tidigare påverkas även många yrkesroller. En del försvinner, nya uppstår och andra tar nya former. Ett av de yrken som har hittat en ny och mycket mångsidig form för att bidra med mervärde i samhället är serviceväktaren. 

Ett jobb som servar, säkrar, välkomnar och hjälper

Där den traditionella väktaren hade som uppgift att huvudsakligen ta hand om säkerheten och tryggheten på en viss plats, till exempel i ett köpcenter eller på en arbetsplats, har serviceväktaren en betydligt bredare och mer serviceinriktad roll. När man har ett visst område som sin arbetsplats blir man expert på det. Inte bara på hur man håller det säkert, utan även på allt från infrastruktur, hjälpmedel, utrustning, möjligheter, brister, planer och framför allt människorna som befinner sig i miljön. En serviceväktares främsta arbetsredskap är möten, samtal, personkännedom, kontaktnät och en förståelse för vad de människor de möter behöver.

Skulle du vilja jobba på Servisec?

Serviceväktaren är här för att kombinera säkerhet med service på ett helt nytt sätt. De är redan aktiva på många sätt i olika roller i samhället. Här är några av de sätt som serviceväktarna jobbar på.

  • Platsnärvaro. För att skapa trygga miljöer för dem som bor och verkar i ett område kan synliga serviceväktare vara på plats i ett specifikt område. Genom sin närvaro och proaktiva insatser (lära känna alla i området, skapa kontaktnät, känna igen och förutse problem etc.) kan de erbjuda säkerhet och hög service för boende och besökare. 
  • Områdesbevakning. På platser där det finns stöldbegärliga föremål samtidigt som det inte alltid rör sig folk i området förekommer det ofta systematiska stölder. Typiska sådana platser är till exempel småbåtshamnar, båtupplag och förvaringslokaler. För att säkerställa skydd och trygghet samt förebygga stölder kan ronderande serviceväktare bevaka området och verka avskräckande för tjuvar och andra obehöriga. Alla händelser och avvikelser dokumenteras digitalt i realtid och om någon på området ser någonting misstänkt kan serviceväktare snabbt tillkallas via ett kommunikationsverktyg.
  • Eventvärd. Värdar vid evenemang ser på ett servicemässigt sätt till att alla har trevligt, skapar trygghet och trivsel, hittar lösningar på eventuella problem, har ett övergripande tankesätt gällande säkerhet och ifall någonting oönskat skulle inträffa tar de ansvar för en säker utrymning och hantering av problemet.
  • Concierge och entrévärd. Allt fler nya bostäder satsar mer på trygghet och service. Inte minst olika konceptboenden, till exempel boenden designade för en viss åldersgrupp. Som en del av den servicen erbjuds en concierge/entrévärd som hjälper både boende och besökare samtidigt som de ansvarar för säkerheten i byggnaden. Det här är en mycket mångsidig roll som lika mycket handlar om att göra livet för de boende enklare som det handlar om säkerhet. Bland arbetsuppgifterna ingår till exempel att välkomna de boende och besökare på ett trevligt sätt, ge information om det som händer i byggnaden, ta emot leveranser, hjälpa till med service och tjänster som till exempel att ringa efter taxi eller tillkalla reparatörer, svara på frågor, fungera som informationskanal mellan fastighetsägare och de boende, och mycket mer. Kärnan är dock att garantera de boende säkerhet och trygghet. En concierge ser alltid till att inga obehöriga kommer in i byggnaden, har full koll på alla säkerhetsrutiner och system, är insatt i incidenthantering och kan snabbt och säkert hjälpa till med utrymning och larm om någonting skulle inträffa.
  • Parkeringsövervakning. Traditionell övervakning, kontraktshantering, parkeringsvärdar etc.. I den här rollen ingår även att analysera och utvärdera parkeringsytan och ta fram förslag på hur den kan utvecklas och bli mer lönsam. Tjänsten kan även hjälpa till med att ta fram mer effektiva och moderna betallösningar, till exempel att kunna betala för parkeringen via mobilen. Kombinera parkeringsövervakning med en utbildad väktare för att öka tryggheten i området.

I vår infobank kan du ladda ner guider om olika paket/tjänster som Servisec erbjuder!

Det här är bara början. I takt med att samhället förändras anpassas också serviceväktarnas roll och uppgifter för att ständigt kunna vara till hjälp. Kärnan är alltid trygghet och service, och metoderna formar sig efter behoven.

Servisec erbjuder serviceväktare för alla typer behov och tillfällen. Våra utbildade och erfarna medarbetare har en service- och säkerhetsstrategi som går att anpassa för alla sorters miljöer och situationer där vi anpassar uppdrag med utbildningskrav, erfarenhet och lämplighet

I ett område som bevakas av Servisec skall det alltid kännas Snyggt, Tryggt & Säkert!

Utöver de branschkrav som finns för ordningsvakter, väktare och parkeringsövervakning får våra anställda gå vår egen Servisecakademi som finns i olika nivåer. En utbildning i kommunikation, ledarskap och servicekänsla som tagits fram i samarbete med StigFram AB.

Läs mer om säkerhet och bevakning och det tjänster Servisec erbjuder