Trenderna som förändrar hur vi färdas och parkerar

Vi står inför stora förändringar när det kommer till hur vi transporterar oss. Den snabba utvecklingen gör att ett helt nytt mobilitetslandskap håller på att växa fram. Ny teknik och nya beteenden leder till nya sätt att resa och parkera. Samtidigt växer städerna snabbt och förtätningen gör att allt fler färdas och vistas på en begränsad yta, något som ställer krav på att vi använder ytorna på ett smartare, mer flexibelt och effektivt sätt.

Vi ska titta närmare på hur trenderna inom mobilitet är på väg att påverka hur vi transporterar oss och parkerar samt hur det går att använda parkeringarna på ett smartare sätt i det nya mobilitetslandskapet. Utvecklingen går snabbare än vad många tror och omställning tar tid, därför är det viktigt att alla som ansvarar för en parkeringsyta är insatta i hur den påverkas av förändringarna. Vi går mot smartare parkeringar som underlättar för alla.

De tre stora trenderna som förändrar vår mobilitet

Den stora mobilitetsförändring som pågår har studerats och summerats av forskare på UC Davis i Kalifornien. De ser vad de kallar för tre parallella revolutioner inom transportsektorn som just nu samverkar och förändrar mobilitetslandskapet i grunden. De tre är:

  • Autonoma självkörande fordon
  • Elektriska fordon
  • Delade transporter och mobilitet som tjänst

Vi ska tittar på vad de här innebär och hur de påverkar våra parkeringsytor och framtida möjligheter.

Trenden med autonoma fordon

Ingen har väl missat att utvecklingen av självkörande bilar pågår för fullt. Allt fler utvecklare satsar hårt på att lösa de sista tekniska och legala hindren så att självkörande fordon kan komma ut på vägarna. Faktum är att de redan kör omkring. Autonoma fordon handlar inte om ett antingen eller-läge, utan delas upp i fem nivåer beroende på hur mycket kontroll föraren fortfarande har över bilen. Nivå noll innebär att föraren gör allt själv, och nivå fem innebär en helt självkörande bil. Redan i dag finns det bilar ute på vägarna som räknas till de första nivåerna på skalan, till exempel med automation i form av radarkontrollerad cruise control som automatiskt håller avståndet till andra fordon eller bromsar in om bilen kommer för nära någonting. Volvo Cars hävdar också att de ska ha en nivå 4 bil (där föraren helt kan överlåta körandet till bilen) lanseringsklar redan 2021. De självkörande bilarna är alltså inte längre någon cool science fiction-idé utan är redan en del av vår vardag.

Autonoma fordon kommer definitivt att förändra och revolutionera hur vi parkerar. Redan nu tittar utvecklarna på möjligheterna med uppkopplade och övervakade parkeringar där det alltid finns realtidsdata över beläggning och var det finns lediga platser. Det möjliggör att en autonom bil redan på en av de lägre nivåerna kan prata med parkeringen och sedan guida föraren till närmaste lediga plats. Något som sparar tid och gör att parkeringen används mer effektivt. Men den verkliga omvandlingen kommer att ske när de helt självkörande bilarna är tillåtna ute på vägarna. När vi i dag planerar en parkering måste vi ta hänsyn till att människor behöver utrymme för att öppna dörrarna och kunna gå in och ut ur bilen. En helt självkörande bil kan däremot släppa av sina passagerare utanför parkeringen och sedan köra in och parkera helt själv. Då krävs det betydligt mindre yta när bilarna kan stå tätare. Enligt datamodeller som har gjorts kan den här typen av automatiserad parkering husera 62–87 procent fler fordon jämfört med de traditionella parkeringarna, en rejäl effektivisering alltså.

Det är redan nu tydligt att parkeringarna kommer att bli en viktig del av det uppkopplade smarta samhället.

Trenden med elektriska fordon

Förbränningsmotorn har gjort sitt och vi är mitt uppe i överfasningen till alternativa mer miljövänliga fordon. Här i Sverige är ambitionen att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. I den här utvecklingen har elbilen blivit den mest populära lösningen. Redan nu finns det flera modeller (hybrid eller helt eldrivna) ute på marknaden. En av utmaningarna som finns kvar att lösa innan elbilen helt tar över är laddinfrastrukturen. Ska det vara enkelt att köra elbil måste det vara enkelt att kunna ladda den. Här kommer parkeringarna att spela en viktig roll. De kan fungera både som parkeringsplats och som laddstation där föraren enkelt kan ställa bilen och låta den laddas medan den står parkerad.

Den här utvecklingen går mycket snabbt just nu, så p-platser med laddmöjlighet är på gång att bli mycket attraktiva och det finns all anledning för parkeringsansvariga att redan nu påbörja omställningen mot parkeringar för elfordon.

Trenden med delade transporter

Digitaliseringen har gjort att vi har börjat tänka nytt och annorlunda kring ägande och tjänster. Aktörer som Airbnb och Uber har fört in ett helt nytt tankesätt där vi delar på resurser och använder dem mer flexibelt och effektivt. Nu har det tankesättet börjat revolutionera hur vi transporterar oss. MaaS (Mobility as a Service), det vill säga mobilitet som tjänst är ett koncept som kommer stort. Det innebär att den som vill ta sig någonstans abonnerar på en tjänst som ger full mobilitet genom flera olika transportalternativ, till exempel kollektivtrafik, taxi, hyrbil, bilpool och cykelpool. Mobilitet som tjänst handlar om att kombinera olika transportsätt istället för att ställa dem mot varandra, med fokus på att förenkla och effektivisera vår möjlighet att förflytta oss. Med tanke på att dagens personbilar står parkerade mer än 96 procent av tiden så finns det all anledning att hitta sätt att använda dem mer effektivt. I de projekt som har testat mobilitet som tjänst har man märkt att användarna är mycket nöjda med lösningen, upplever att de har mer frihet och att de får bättre koll på sina transportkostnader.

Även här kan parkeringen spela en central roll om den utvecklas och blir mångsidig samt flexibel. Delar av parkeringsytan kan till exempel användas av bil- och cykelpool, bli en mötesplats för de som vill dela transporter, erbjuda tjänster som cykelreparation och laddning av elcyklar. Istället för att vara en förvaringsplats för fordon kan parkeringen övergå till att bli ett aktivt nav i det nya mobilitetslandskapet.

Hur vi jobbar för en modernare och smartare parkering

På Servisec tänker vi framåt med våra parkeringstjänster. Vi vill göra det enklare för både dig som ansvarar för parkeringen och för de som använder dem. Därför skräddarsyr vi våra parkeringstjänster efter dina behov. Både de du har i dag och de som kommer att dyka upp snart i samband med de stora förändringarna som vi har tagit upp. Förutom ren parkeringsövervakning erbjuder vi bland annat även:

  • Serviceväktare som inte bara kontrollerar parkeringen och skapar trygghet, utan även analyserar parkeringsytan och ger förslag på hur den kan utvecklas och ge bättre lönsamhet
  • Moderna betallösningar via telefonen som gör det lättare att betala (samt minskar risken för p-bot eftersom man bara betalar för den tid man står parkerad)
  • Digitala parkeringstillstånd
  • Linjemålning av p-platser, spårlinjer m.m.
  • Laddstolpar för elfordon

Vi hjälper dig gärna att utveckla, förbättra och framtidssäkra din parkering. Hör av dig till oss så berättar vi mer!