Finns det fortfarande parkeringsplatser i morgondagens stad?

Ny teknik och förändrade beteenden omvandlar hela vår omvärld; inklusive hur vi transporterar oss och hur vi parkerar. När stadsplanerare och byggherrar lägger upp planer för hur städerna och byggnaderna i dem ska se ut framöver måste de inte bara ta hänsyn till den utveckling som pågår, utan även försöka blicka framåt och framtidssäkra nybyggnationen och sättet våra städer växer på. Ett krux i den här planeringen är så klart trafik och parkering. Finns det ens utrymme för parkeringsplatser när städerna förtätas och varje yta blir väldigt värdefull? Kommer det ens att finnas bilar när det dyker upp så många andra smarta transportalternativ?

Vad är det som påverkar trafiken och stadsplaneringen?

Det är inget snack om att bilen har påverkat vår egen och städernas utveckling. Så snart bilen kom blev den en symbol för frihet och räckvidd. Tack vare bilen fick vi helt nya möjligheter att påverka våra liv, till exempel var vi vill bo och jobba och hur vi spenderar vår fritid. Hela världen kom så mycket närmare. Dessutom blev bilindustrin en ekonomisk grundpelare när välfärdssamhället växte fram. Kanske inte så konstigt att bilen har varit en dominerande faktor i stadsplaneringen de senaste 70 åren, men så ser det inte längre ut. Det pågår en revolution inom transportvärlden som håller på att vända upp och ned på hur vi färdas och parkerar, eller snarare flera revolutioner. Här är några av de saker som händer just nu:

  • Städerna växer. Vi blir allt fler och städerna blir allt tätare. Det innebär naturligtvis att ytorna i staden blir väldigt värdefulla. Historiskt sett har politiken varit den att de parkeringsbehov som finns ska tillfredsställas. Nu tänker man inte längre på det sättet. P-platserna på gatorna tas bort för att skapa en bättre stadsmiljö och smartare användning av attraktiva ytor. Istället flyttas parkeringarna under jord eller till särskilda p-hus. När bilen dessutom prioriteras ned i stadsplaneringen ändras förutsättningarna för hur enkelt det är att parkera eftersom det påverkar hur attraktivt det är för oss att välja bilen framför andra transportsätt. Bilen och parkeringsmöjligheterna är inte längre en tung faktor i stadsplaneringen, utan snarare ett problem som behöver lösas.
  • Fler bilar som används mindre. Nybilsförsäljningen fortsätter att öka. Samtidigt så minskar vår användning av bilen. I snitt står en bil parkerad 96 procent av tiden. Den här utvecklingen krockar naturligtvis med ambitionerna att minska bilens roll i städerna samt frigöra attraktiva ytor. Därför dyker det upp fler och fler alternativ till att äga egen bil, som till exempel bilpool, delat ägande, samåkningstjänster (typ Uber) och bil som tjänst.
  • Mobilitetsåtgärder. För politiker och stadsplanerare har bilen och parkeringarna blivit ett problem som behöver lösas. En av lösningarna är mobilitetsåtgärder, det vill säga insatser som ökar det hållbara resandet (billigare och enklare att gå, cykla, åka kollektivt m.m.) samt som minskar bilanvändandet (färre och dyrare parkeringar, trängselskatt, mobilitetstjänster istället för eget ägande m.m.).
  • Den tekniska utvecklingen. Just pågår två stora tekniska revolutioner inom transportsektorn: elektriska och autonoma bilar. Elbilar och självkörande bilar är inte längre science fiction utan en del av vår verklighet. Vi är mitt uppe i överfasningen, och omställningen från traditionella fordon kommer att slå igenom stort de kommande åren. Det här ställer också nya krav på parkeringarna i staden, till exempel genom att tillgodose laddmöjligheter och att parkeringarna digitaliseras så att de kan kommunicera med de autonoma fordonen.
  • Mobilitet som tjänst. En av de stora beteendeförändringarna som utvecklingen har fört med sig är att vi börjat lämna ägande och produktankar till att gå mot att dela på resurserna och köpa även saker som till exempel kläder, boende och fordon som en tjänst. I konceptet mobilitet som tjänst äger man inte ett fordon eller ett årskort till kollektivtrafiken; den som vill någonstans köper resan som en tjänst och får den levererad utifrån en kombination av bilpool, hyrbil, taxi, kollektivtrafik, samåkning m.m. Konsultföretaget McKinsey har tagit fram att lösningar som självkörande fordon och mobilitet som tjänst kan utföra dagens samlade transporter med bara en sjättedel av dagens vagnpark, och det utan att någon behöver ändra sitt resmönster.

Var ligger parkeringen i framtidens städer?

Det finns alltså mycket som påverkar och förändrar hur vi använder bilen och parkerar. Fastighetsägare, stadsplanerare och andra som är involverade i hur parkeringarna ser ut kliar sig just nu i huvudet och klurar på hur man ska tänka kring framtidens behov. I dag är parkeringsbehovet fortfarande stort och behöver planeras in i all nybyggnation, men en nybyggd fastighet kommer att hänga med i cirka hundra år och mycket kommer att hända på den tiden. Som det är nu lägger vi i dagsläget garagen under jord när nya fastigheter byggs. Det är dels en dyr lösning och dels en som snabbt kommer att bli föråldrad med tanke på att ett helt nytt mobilitetslandskap precis har börjat ta över. Vad gör man med sitt stora tomma källargarage när transporterna blir en tjänst och de boende inte längre har egna bilar i samma utsträckning?

En av lösningarna är att bygga mindre anläggningar över mark som servar hela områden istället för bara en fastighet. Den här typen av anläggningar kan också vara så mycket mer än bara en förvaringsyta för fordon. En modern parkeringslösning kan vara ett aktivt och centralt inslag i det nya mobilitetslandskapet. Utöver att bara erbjuda parkeringsplatser kan en modern parkeringslösning även erbjuda till exempel:

  • Bil- och cykelpool
  • Laddmöjligheter för elbilar och elcyklar
  • Vara en central punkt för samåknings- och mobilitetstjänster
  • Erbjuda service och tjänster som till exempel tvätt och service av cyklar och fordon, agera bokningscentral för samåkning och pooler.
  • Vara digital och uppkopplad för att enkelt kunna guida autonoma fordon vid parkering, erbjuda onlinebokning och samordning av mobilitetstjänster m.m.

Det kanske viktigaste med städernas nya parkeringslösningar är att de är flexibla. Vi vet vart några saker är på väg i den här nya utvecklingen, men som vi har lärt av den senaste tidens förlopp så är det svårt att sia om vad som väntar runt nästa hörn. Därför är det viktigt att inte låsa fast sig för hårt. En modern parkering bör vara levande och agil, så att den lätt kan utvecklas, förändras och möta nya behov. När vi nu går från parkering till mobilitet finns det många nya möjligheter för den som ser dem. Det finns definitivt plats för parkeringstjänster i morgondagens städer.

En modern parkeringsservice

På Servisec tänker vi utanför ramarna. För oss handlar parkering om så mycket mer än bara övervakning och trygghet (även om det är en av våra grunder). Vi vill vara en del av det nya mobilitetslandskapet och hjälpa till att utveckla parkeringarna så att de blir mer attraktiva för de som använder dem och mer lönsamma för de som äger dem.

Våra utbildade serviceväktare jobbar efter mottot snyggt, tryggt och säkert, men de har även kunskaperna att analysera parkeringsytan för att ge förslag på hur den kan optimeras, utvecklas och bli mer lönsam. De nya moderna parkeringslösningarna behöver vara flexibla, och vi vill vara en lika flexibel och mångsidig av den lösningen.

Vi hjälper dig gärna att utveckla, förbättra och framtidssäkra din parkering. Hör av dig till oss så berättar vi mer!