Tips för att förhindra inbrott under sommaren

Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott

Vår rekommendation är att ni ser över skalskyddet i ert boende. Tips & råd vad som gäller för just ditt boende får du av ditt försäkringsbolag. Se över buskage och höga staket eller annat som försvårar insyn. Belysning som aktiveras vid rörelse är bra samt timer på inre belysning, radio. Informera pålitliga grannar när ni är bortresta samt be dem ta in er post.

Öka risken för den som har för avsikt att begå brott

Vi rekommenderar att ni installerar ett godkänt inbrottslarm med en kamera som skickar bilder till en godkänd larmcentral för vidare åtgärd av väktare, polis eller räddningstjänst med tydliga skyltar om larm, bevakning samt grannsamverkan.

Grannsamverkan

Tips och råd om hur man startar grannsamverkan får man av polisen och brottsförebyggande rådet.

Ser du något misstänkt? Skriv ner vad du sett, datum och tid och informera grannsamverkan.

Vid pågående brott – ring 112.

Minska belöningen för den som begår brott

DNA-märkning av stöldbegärlig egendom är bra. Godkända säkerhets-/vapenskåp som är monterade

enligt tillverkarens & försäkringsbolagens rekommendationer. Fordon som står i garage eller

utomhus skall alltid tömmas på stöldbegärlig egendom / värdesaker.

Reducera provokationer som kan leda till brott

”Tillfället gör tjuven!”

Undvik att skylta med stöldbegärlig egendom och stäng, lås och larma om dig.

Ta bort ursäkter för den som begår brott

Skylta gärna vilka regler som gäller i just ert bostadsområde och vilket beteende som absolut inte

tolereras som exempelvis klotter, skadegörelse & stöld vilket såklart skall polisanmälas.

VI ÖNSKAR ER ALLA EN SNYGG, TRYGG & SÄKER SOMMAR

Besök gärna vår hemsida för mer information om Servisec AB och våra tjänster.