Skärholmen centrum skylt

I Skärholmen Centrum får Servisec’s säkerhetspersonal tårtor av butikspersonalen

Skärholmen Centrum, även kallat SKHLM, i Stockholm är ett av Sveriges mest spännande köpcentrum. Här kan man handla det senaste modet, besöka en mängd olika caféer, vård och service. Köpcentrumet har varit en mötesplats i Skärholmen i över 50 år och har miljontals besökare varje år. För att hålla ordning på köpcentrumet och för att öka känslan av service har SKHLM anlitat Servisec för Säkerhetstjänster.


Snabbfakta SKHLM

  • Samarbete sedan 1a December 2018
  • SKHLM uthyrbar yta: 100 000kvm
  • Antal parkeringsplatser: Strax över 3 000st
  • Antal besökare: ca. 10-12 miljoner per år
  • Tjänster som Servisec tillhandahåller: Säkerhetstjänster

Maisoun El Abid Barakat är centrumchef i SKHLM. Hon började som floormanager och har arbetat inom nästan alla roller i anläggningen. I dagsläget är hon centrumets allt-i-allo med stor kunskap och erfarenhet om köpcentrumet och dess drift. Alla köpcentrum behöver ordningsvakter som sköter säkerheten och ökar trygghetskänslan i området men i SKHLM ligger fokus till 90 procent på service.

Enligt Maisoun är det viktigt för SKHLM att vakterna, och alla andra leverantörer som anlitats av centrumet, är serviceminded. Service mot kunder, besökare och butiksägare är det som är viktigast och det var en av anledningarna att man valde att samarbeta med just Servisec.

SKHLM valde ett mindre bolag med fler fördelar

När SKHLM hade en upphandling för vaktbolag stod valet mellan fyra bolag. Maisoun hade från början bestämt sig att de två största bolagen var de bästa alternativen, men efter att ha träffat alla bolag var helt plötsligt det mindre bolaget Servisec som blev en av hennes favoriter. Hon tyckte att det fanns en engagerad ledning som lägger stor vikt vid personalen, något som tilltalade henne.

Maisoun, resten av ledningen och hyresgästerna i handelscentrumet är väldigt nöjda med valet av Servisec. Hon berättar att det finns en gemenskap mellan ordningsvakter och butikspersonal som inte fanns med de tidigare bolagen. Vakterna besöker alla butikerna i centrumet dagligen, stämmer av läget och säger hej, vilket gör att butikspersonalen känner att det alltid finns ordningsvakter i närheten om något skulle hända. 

Ett bevis på den goda gemenskapen mellan ordningsvakter och hyresgäster i SKHLM är att vissa butiker ibland har köpt tårtor till vakterna för att tacka dem för deras arbete och goda service. Maisoun berättar även att det tidigare fanns hyresgäster som var missnöjda med väktartjänsterna. ”Tidigare kom det ibland klagomejl från butikerna om ordningsvakterna, men det är inget vi har fått med Servisec”.

Flexibla ordningsvakter underlättar för resten av centrumet

I SKHLM har Servisec en flexibel bemanning. Maisoun berättar att genom att ha en gruppledare på plats varje dag, underlättar det för centrumets egen personal. Om något är fel eller det uppstår problem löser ordningsvakterna detta själva. På så sätt slipper SKHLM kalla ut jour under helgerna eftersom ordningsvakterna ställer upp om något behöver fixas. 

Hon berättar bland annat att vakterna har lärt sig hur sprinklersystemet fungerar och att de startar rulltrappor och snurrdörrar. Detta underlättar mycket eftersom SKHLM inte behöver ta in extra personal för att sköta de uppgifterna. 

Ordningsvakterna delar även kontor med centrumets ledning. Varje vecka håller man veckomöten med centrumledningen och alla driftansvariga. Under mötena finns det möjlighet att öppet diskutera eventuella problem eller förbättringar vilket leder till en känsla av delat ansvar för hela centrummiljön.

Maisoun berättar att vakterna och Servisec själva har varit väldigt öppna för de förändringar som har skett i centrumet de senaste åren. När SKHLM har kommit med förslag på saker som kan förbättra vakternas arbete har de mötts av en positiv inställning och har därför kunnat få ett smidigare samarbete mellan alla parter. Att kunna ha en öppen dialog om arbetet och att vara ärliga med varandra har lett till att hela personalstyrkan i SKHLM, inklusive leverantörer som Servisec, har blivit ett sammansvetsat team som uppskattar varandra.

I framtiden ligger fokus på utmärkt service och breda arbetsuppgifter

Angående framtiden för köpcentrum och deras drift påpekar Maisoun vikten av en samarbetspartner inte är begränsad till sina egna uppgifter, utan att man kan ta ett gemensamt ansvar och hjälpas åt. Hon lägger stor vikt vid personalen och att alla de som arbetar med driften i SKHLM har en bred arbetsbeskrivning. Skulle städarna behöva lite hjälp med att plocka bort skräp har ordningsvakterna ställt upp. Om besökare har några frågor kan de be alla väktare eller städare om hjälp. Service hamnar på så sätt i fokus och genom att låta vakterna ha en bredare arbetsroll har man också skapat en trevligare miljö i centrumet. Det har i sin tur lett till fler nöjda butiksägare och besökare.

Servisec erbjuder flera olika lösningar inom säkerhet. Samarbetet med SKHLM visar även att ordningsvakter som anställs av Servisec är uppskattade eftersom de är flexibla. De möter kundens behov och gärna tar mer ansvar och nya arbetsuppgifter.