Träbrygga i en marina med båtar

Bevakning av marinor

När båtsäsongen går mot sitt slut börjar säsongen för båtinbrott. Under hösten och vintern är risken att bli av med sin båtmotor som störst. Stölderna ökar när allt färre personer rör sig i hamnarna samtidigt som dygnet får fler mörka timmar. Även båtar som vinterförvaras på avskilda platser riskerar att drabbas.

Antalet inbrott och stölder vid marinor ökar stadigt. Internationella ligor utför systematiskt stölder i marinor, vid båtplatser och båtupplag, och tyvärr så kommer de ofta undan med omfattande byten. Båtmotorer och annan utrustning säljs på stora svarta marknader utomlands. Ligorna ser Sverige som ett utmärkt land att genomföra den här typen av stöldräder i, då utrustningen ofta är av hög kvalitet samtidigt som bevakningen är bristfällig.

Servisecs bevakningstjänster för marinor

Småbåtshamnar, eller marinor som de ofta kallas, omfattar vanligtvis förutom själva hamnen även utbyggd service för gästande båtar i form av kiosk, toaletter, dusch, bränsleförsäljning med mera. Dessutom kan medlemmarna erbjudas sommar- och vinterförvaring av båten samt service av motorer och annan maskinell utrustning.

Den här typen av områden är tyvärr ofta utsatta när det gäller inbrott, stölder och skadegörelse. Genom att anlita ett professionellt bevakningsföretag är det möjligt att minska riskerna och öka tryggheten på området.

Servisec erbjuder bevakningstjänster som tryggar säkerheten vid marinor. Med hjälp av traditionella bevakningstjänster med engagerade, utbildade väktare och ordningsvakter är det möjligt att göra marinan till en betydligt säkrare plats. Servisec erbjuder dessutom en specialutvecklad app (kommunikationsplattform) för att effektivisera och strukturera kommunikationen mellan väktare och kund.

En stationär Serviceväktare

Ett bra alternativ eller komplement för att skydda båtarna i en marina, en hamn eller på ett båtupplag är att anlita en stationär serviceväktare som bevakar området för att säkerställa trygghet och säkerhet. Servisecs ronderande serviceväktare verkar avskräckande för inbrottstjuvar och alla händelser och avvikelser dokumenteras.

Via vårt kommunikationsverktyg kan båtägarna dessutom snabbt tillkalla vår vaktpersonal om något misstänkt försiggår. Du kan läsa mer om vårt trygghetspaket med stationär serviceväktare här. Att investera i ett tryggt system för övervakning av marinan är väl spenderade pengar; tryggheten ökar och risken för stölder minskar, vilket leder till nöjdare båtägare och att fler vill använda marinan som båtplats.

Vad individen kan göra för att motverka båtstölder

Det finns en rad åtgärder som båtägaren själv kan vidta för att minska risken för stöld och inbrott. Här följer några tips:

  • Använd ett godkänt lås och säkerställ att båten är ordentligt förankrad med det
  • Satsa på god belysning kring båten
  • Larma båten med ett godkänt larm, helst ska det vara kopplat till en bevakningsfirma
  • Installera spårsändare (GPS/GSM/VHF) på båtmotorn
  • Lås in motorn vid vinterförvaring
  • Stöldskyddsmärk båt och båtmotor både synligt och dolt, till exempel med hjälp av MärkDNA/Smart DNA som är en ny och mycket effektiv märkmetod som baseras på DNA från växtriket. Läs gärna vårt blogginlägg om Smart DNA.

Dokumentera din båt. Om din båt skulle bli stulen är det viktigt att detaljerade och korrekta uppgifter om din båt finns dokumenterade, till exempel genom att skapa ett båtkort som du sparar in din dator. Du bör både skriva ned och fotografera båtens utseende och modellnummer.

Båtsamverkan

En effektiv metod för att förebygga brott är att samarbeta. Båtsamverkan är ett initiativ från Polisen, Larmtjänst och försäkringsbranschen för att minska stölderna. Genom att intresseorganisationer och engagerade båtägare bildar nätverk och hjälps åt i det brottsförebyggande arbetet, är det möjligt att försvåra för tjuvarna och öka tryggheten.

Rent praktiskt innebär båtsamverkan att medlemmarna gemensamt ser till varandras båtar, är uppmärksamma på vilka som rör sig i området, pratar med obekanta personer och noterar okända bilars registreringsnummer. Det förekommer även nattliga bevakningsrundor.

Det kan också handla om att man hjälper någon bortrest båtägare att få det att se ut som om deras båt ofta används, till exempel genom att hålla den ren, hänga ut flaggor och handdukar och tända lampor. På Larmtjänsts hemsida finns information om hur man startar båtsamverkan.