ordningsvakt

Vad gör en ordningsvakt?

Servisec erbjuder en rad olika bevakningstjänster. Här kommer vi titta närmare på möjligheten att anlita en eller flera ordningsvakter för exempelvis offentliga tillställningar. En ordningsvakt arbetar för att upprätthålla trygghet och säkerhet på offentliga platser.

Polisen utbildar och sköter tillsynen av ordningsvakter. Ordningsvakter ronderar till exempel mässor, köpcentrum och sjukhus för att – i samarbete med polisen – medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen.

Skyldigheter och befogenheter som ordningsvakt

Ordningsvakter har begränsade befogenheter, men får exempelvis omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats. De får även avlägsna personer som stör eller utgör fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter är skyldiga att lyda polisens order och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen.

I första hand ska ordningsvakten försöka lösa situationen genom dialog med berörda personer, men han eller hon får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.

Klädsel för ordningsvakter

En ordningsvakt ska ha en sådan klädsel att det framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, men det får inte finnas risk för förväxling med polis. En ordningsvakt har större rätt än en väktare att ingripa mot personer som stör ordningen, eftersom man som ordningsvakt har sitt speciella förordnande från polismyndigheten.

Att utbilda sig till ordningsvakt

För att få arbeta som ordningsvakt krävs det att man genomgår en utbildning som tillhandahålls av Polismyndigheten. Utbildningen är avgiftsbelagd och efter godkänd grundutbildning till ordningsvakt får man ett förordnande som gäller i tre år. Som ordningsvakt är det viktigt med tålamod och lugn, även i oförutsedda situationer. Alla som uppfyller grundkraven har möjlighet att utbilda sig till ordningsvakt.

Att arbeta som ordningsvakt

Att arbeta som ordningsvakt är ett givande och stimulerande yrke. De flesta som söker sig till yrket gör det just för att kunna göra stor nytta för samhället. Känslan av att bidra till trygghet för allmänheten kan vara en viktig drivkraft.

Dessutom är det ofta en stark gemenskap bland ordningsvakter, arbetsledare och polis. Känslan av att göra något viktigt tillsammans bidrar till den goda gemenskapen. Dessutom finns det alltid möjlighet att dela sina upplevelser och erfarenheter med kollegorna, som förmodligen känner igen sig.

Att vara fysiskt stark kan vara en fördel, men det är inte något krav för alla typer av tjänster som ordningsvakt. De viktigaste egenskaperna handlar snarare om social kompetens, lugn och trygghet. Att kunna föra en dialog och förstå olika parters synvinkel på en situation kan vara nog så viktigt.

Det är också viktigt att vara flexibel och samarbetsvillig i sin roll gentemot kollegor. Att kunna samarbeta med polisen och ta order från polisen är en avgörande del för att arbetet ska kunna genomföras effektivt och bra. Det gäller att vara ödmjuk och inse att man inte själv alltid sitter inne med svaren när det gäller hur det är lämpligt att agera i en viss situation.

Arbetet som ordningsvakt är omväxlande och meningsfullt. För den som arbetat som exempelvis väktare kan möjlighet att vidareutbilda sig till ordningsvakt vara en möjlig karriärväg. Ingen dag är den andra lik för en ordningsvakt och det gäller att kunna bevara lugnet även när oförutsedda, och ibland dramatiska, händelser inträffar.

En ny lag angående ordningsvakter

I maj 2021 tog Inrikesminister Mikael Damberg emot ett betänkande om en ny lag angående ordningsvakter. Det föreslås en ny förordning för ökad och mer flexibel användning av ordningsvakter.

Utredningen har letts av Agneta Bäcklund. Uppdraget var att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter och att ta reda på om ordningsvakter kan brukas på ett bättre sätt för att möta samhällets behov av ordning och trygghet. Tanken är att modernisera regelverket och anpassa det till dagens behov.

Ordningsvakter kan aldrig ersätta polisen, men deras arbete är viktigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Ordningsvakter ska inte användas vid bekämpning av grov brottslighet, men det finns andra uppgifter som ordningsvakter kan utföra, som frigör resurser för polisen till mer avancerade uppgifter.

Utredningen föreslår bland annat att ordningsvakter ska få fler befogenheter, som att kunna transportera en person som omhändertagits till sjukhus, tillnyktringsenhet eller polisstation. Dessutom föreslår utredningen att Polismyndighetens möjligheter till kontroll av ordningsvakter ska förstärkas. Den nya lagen kan göra det möjligt att ordningsvakter får en ännu mer betydande roll i samhället när det gäller att upprätthålla trygghet och säkerhet på offentliga platser.

Läs mer om våra tjänster kring säkerhet och bevakning här