Stationär väktare

Vad gör en stationär väktare?

Servisec erbjuder olika typer av bevakningstjänster. Här kommer vi titta närmare på vårt erbjudande när det gäller stationära väktare. En stationär väktare är en utbildad specialist som skyddar exempelvis tillgångar, fastigheter, personal eller boende i offentliga eller privata miljöer.

En stationär väktare är utbildad för att upptäcka, förhindra och agera på risker och olika typer av incidenter. Tack vare stationära väktare blir världen en tryggare plats. Tjänsten kan skräddarsys efter de specifika behov som kunden har. Det gäller oavsett om det är ett mindre, medelstort eller större företag.

Rollen som väktare

Olika typer av bevakningsuppdrag ställer olika krav när det gäller utrustning, befogenheter och inte minst utbildning. En stationär väktare arbetar med bevakningsuppgifter och är oftast uniformerad, även om det finns undantag. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utöva olika typer av bevakning och tillsyn.

Den som utbildar sig till väktare får bland annat kunskap och färdigheter inom följande områden:

  • Mänskliga beteenden och konflikthantering
  • Handfängsel och andra tekniska hjälpmedel
  • Bevakningstjänst
  • Akutsjukvård
  • Brand
  • Yrkesetik

Vad innebär det att arbeta som väktare?

Att arbeta som väktare är ett både stimulerande och ibland spännande arbete. Men den största drivkraften hos de som arbetar som väktare är förmodligen att få göra mycket nytta för samhället. Tjänsterna kan se väldigt olika ut beroende på vad uppdraget går ut på.

Hur stor risken är att bli utsatt för våld eller hot varierar kraftigt beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om. Att vara fysiskt stark kan underlätta för vissa tjänster, för andra uppdrag spelar fysisk styrka ingen större roll. Alla som uppfyller grundkraven har möjlighet att söka utannonserade tjänster som väktare.

En fördel med väktaryrket är att det inte krävs någon lång och avancerad högskoleutbildning för att bli behörig. Trots det så är det ett kvalificerat och utmanande arbete som kräver både eftertanke och handlingskraft.

Dessutom är det ett yrke med mycket variation. För den som arbetat länge på samma position kan det innebära en ny utmaning att byta position, eller att vidareutbilda sig inom branschen och få en mer kvalificerad roll.

Att arbeta som väktare är ett socialt arbete. Många gånger går det avstyra risker enbart genom att prata med de inblandade. Därför gäller det att vara socialt kompetent. Dessutom är det ofta en stark gemenskap bland kollegorna, eftersom man har möjlighet att dela sina upplevelser med varandra och känna igen sig i olika situationer som kan uppstå. Gemenskapen och arbetsglädjen är två viktiga faktorer som bidrar till att göra arbetet som väktare attraktivt.

På vilket sätt gör en väktare nytta?

En stationär väktare spelar en nyckelroll för att skydda och bevaka viktiga tillgångar, fastigheter eller liknande. Att arbeta som väktare är både meningsfullt och givande. Många som söker sig till jobbet gör det just för möjligheten att få bidra till ett tryggare samhälle.

Bevakning och skydd med hjälp av mänskliga resurser är många gånger överlägset en rent teknisk bevakning, med larm och kameror. Det är bara om det finns en person på plats som det är möjligt att agera snabbt vid oväntade händelser. Dessutom skapar väktaren trygghet för alla som befinner sig på platsen, oavsett om det skulle hända något oförutsett eller inte. För den som vill bidra till ett mer säkert samhälle där alla kan känna sig trygga kan yrket som väktare vara ett utmärkt val. Många gånger är det stillsamt och odramatiskt att arbeta som väktare. Men då och då händer det oväntade och då är det en stor fördel att vara lugn som person och kunna agera trots att situationen kan vara svår att förutse.

Läs mer om våra tjänster kring säkerhet och bevakning här