framtidens säkerhet och bevakning

Framtidens säkerhet och bevakning – den digitala väktaren

Digitaliseringen påverkar samhället på ett genomgripande sätt. Arbetsprocesser effektiviseras och modern, smart teknik hjälper oss att få en enklare och tryggare vardag såväl på våra arbetsplatser som i vårt privatliv.

När det gäller säkerhet och bevakning är trenden precis densamma. Allt mer avancerad och modern teknik skapar hela tiden bättre förutsättningar för effektiv bevakning. I den här artikeln kommer vi titta lite närmare på hur framtidens bevakning kan komma att fungera.

Övervakningskameror och modern bevakningsteknologi

Utvecklingen av AI och smart bevakningsteknologi skapar möjligheter att bevaka och säkra offentliga platser på ett helt nytt sätt. Med hjälp av övervakningskameror kopplade till AI-baserad mjukvara är det möjligt att låta bevakningen skötas helt av AI.

I framtiden kommer mjukvaran förmodligen vara så utvecklad att systemet kan ha full koll på vad som händer i området – dygnet runt. Dessutom kan systemet reagera långt mycket snabbare än vad en människa skulle klara.

På det här sättet är det möjligt att öka säkerheten på offentliga platser. Det blir möjligt att snabbare stoppa pågående brott, samtidigt som möjligheterna att förebygga olyckor blir bättre. Det smarta övervakningssystemet kan snabbt meddela en väktare, säkerhetsvakt eller polis om en pågående incident och ge exakta koordinater för händelsen. Mjukvara som bygger på AI-teknik lär sig ständigt av den input som ges till systemet – så med tiden blir systemet bara bättre och bättre.

Att kombinera smart övervakning med mänsklig närvaro kan vara framtidens lösning när det gäller trygghet och säkerhet på offentliga platser. För självklart finns det situationer och sammanhang då den mänskliga närvaron är oslagbar, eller till och med helt nödvändig.

Flexibilitet och mobilitet i bevakning

Flexibla och mobila teknikplattformar som effektiviserar och förenklar bevakningen är något som kommer allt starkare på marknaden. Genom att kombinera fjärrstyrd videobevakning över IP med mer traditionell, mänsklig bevakning är det möjligt att skapa prisvärda och trygga lösningar.

Med en sådan lösning kan kunden ha en väktare på plats under de tider då det känns mest angeläget, samtidigt som videobevakningen skapar en närvaro under dygnets alla timmar, året runt.

Bevakning med hjälp av drönare

En annan möjlig lösning för framtiden är drönartjänster. Drönare kan underlätta arbetet för väktarna och öka möjligheterna att ta rätt beslut. Samtidigt skapar det en mycket effektiv bevakning. Användningsområdena är i stort sett oändliga och inom det här områden har vi förmodligen bara sett början.

Det handlar faktiskt inte enbart om att skapa en effektiv och modern bevakning. Sensorerna på drönaren kan även användas för att lokalisera skador på tak eller andra konstruktioner som är avsedda för vattenavledning.

I takt med att tekniken utvecklas, blir smartare och allt billigare, är det möjligt att använda drönare för att säkra annars svårbevakade områden och situationer.

Full koll med hjälp av en app

Att beställa en traditionell väktare till ett event kan idag vara en både krånglig och tidsödande process. Ofta gäller det att vara ute i riktigt god tid för att kostnaden inte ska bli alltför hög, men med en digitaliserad beställningsprocess kan det här se ut på ett helt annat sätt. Med hjälp av exempelvis en app i telefonen är det möjligt att med några enkla knapptryck få tag på en kvalificerad väktare. Vi får räkna med att se en hel del lösningar av den här typen i framtiden.

Möjligheterna är oändliga när det gäller vilken typ av funktionalitet som kan byggas in i appen. Här kan väktarna och vaktbolagen beskriva sig själva, sina meriter och erfarenheter, medan kunderna kan lämna omdömen om väktarna. Allt för att skapa en så trygg och smidig resa för kunden som möjligt.

Nu har vi tittat lite närmare på hur framtidens bevakningstjänster kan se ut. Ingen kan veta precis hur framtiden kommer att te sig, men genom att titta på de trender som är starka redan nu kan vi ana vad framtiden kommer att innehålla. Det är ingen tvekan om att framtidens bevakningstjänster kommer att vara betydligt mer digitaliserade och automatiserade än dagens lösningar. Samtidigt kommer mänsklig närvaro att vara en fortsatt viktig faktor för att skapa genuin säkerhet och trygghet.

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder inom säkerhet och bevakning