motverka snatteri och mobilstölder i köpcentrum

Motverka snatteri och mobilstölder i köpcentrum

Mobilstölder och snatteri är vanliga problem i köpcentrum. Snatteri (som numera heter ringa stöld) är vanligare än vi kanske tror. Polisens statistik visar att varje dag stjäls i genomsnitt 197 mobiltelefoner bara i Sverige. Dessutom förekommer det en hel del stölder av mat, hemelektronik och alkohol.

I den här artikeln kommer vi titta närmare på problemen. Samt vilka åtgärder som är effektiva för att bekämpa och förebygga hotfulla situationer och ringa stölder i köpcentrum och butiker.

Hur ser situationen med stölder ut idag?

Att butiker och köpcentrum kämpar med problem som stölder, hotfulla personer samt våldsamma situationer råder det inget tvivel om. Forskning visar att de flesta stölder sker mellan 20:00 och 21:00 – vanligast förekommande är onsdagar. April är generellt sett den månad med högst antal brott där saker försvinner ur butikerna utan att någon betalar för dem. Maj är den månad med lägst antal. Här i Sverige är det främst mat som stjäls, tätt följt av kläder, skor, hemelektronik och alkohol.

Något förvånande sker våldsbrotten tidigare än vad många kanske föreställer sig. Det är inte ovanligt att det kommer in anmälningar runt klockan 18 på kvällen. Våldsbrott utgör ungefär 17 % av den totala mängden rapporteringar och anmälningar från köpcentrum och butiker i Sverige.

Var känner sig människor som mest otrygga?

Undersökningar visar att människor i butiker och köpcentrum känner sig som mest otrygga på toaletter och vid entréer. Dessa platser bör ses över och göras mer trygga för kunder och besökare. Kanske kan väktare vissa tider på dygnet vara en lösning, alternativt ombyggnad av lokaler för att undvika den otrygga känslan.

Vilka åtgärder mot stölder är effektiva?

Undersökningar visar att antalet anmälda butiksstölder i hög grad påverkas av butikens egna kontrollåtgärder. Samt dess riktlinjer när det gäller att polisanmäla butiksstölder. Att ha väktare på plats är en viktig faktor för att förebygga och motverka ringa stöld. Dessutom är det såklart en fördel om det finns möjlighet att installera övervakningskameror och larmsystem.

Framtidens metoder för att motverka stöld

Ett japanskt företag har utvecklat en särskild programvara som är tänkt att motverka stöld med hjälp av AI (Artificiell Intelligens). Systemet använder bilder från övervakningskameror för att identifiera potentiellt misstänkta rörelser hos de personer som besöker butiken i fråga. På det sättet är det möjligt att upptäcka stölder innan det har fullföljts. Systemet varnar personalen som kan undersöka situationen och säga till personen i fråga som då har möjlighet att korrigera sitt beteende innan själva brottet begåtts. Systemet har redan testats i ett 50-tal butiker, med resultat att stölderna minskade med ca 70%.

En ny lag om ordningsvakter

Den så kallade ordningsvaktsutredningen har haft i uppdrag att se över regelverket när det gäller ordningsvakter, för att göra det mer modernt och effektivt. Regelverket behöver anpassas efter dagens förhållanden. Bland annat har man sett över för vilka ändamål ordningsvakter ska kunna användas. Hur Polismyndigheten ska utöva ledning över ordningsvakterna. Dessutom om det finns fler uppgifter än de som utförs idag som en ordningsvakt bör kunna utföra. I uppdraget har det även ingått att se över ordningsvakternas utbildning.

Det uppdaterade regelverket kan ytterligare stärka möjligheterna för butiker och köpcentrum att använda sig av ordningsvakter i sin verksamhet. Ordningsvakter, väktare, polis och annan personal som arbetar för att upprätthålla ordningen på offentliga platser har en enorm betydelse när det gäller att skapa trygghet och säkerhet. Genom att använda sig av väktare eller ordningsvakter på strategiskt utvalda platser och vid rätt tidpunkter på dygnet är det möjligt att upprätthålla ordningen, till en rimlig kostnad.

Framtidens säkerhetssystem är inte bara modern teknik Framtidens säkerhetssystem kommer säkert att vara långt mycket mer tekniskt avancerat än dagens. Kanske ser vi nya lösningar med robotar, drönare och AI-teknik. Det gör att ordningen kan upprätthållas utan någon större mänsklig inblandning. Samtidigt finns det situationer då den mänskliga närvaron är helt nödvändig för att skapa en genuin känsla av trygghet. En kombination av mänsklig närvaro och avancerad, smart teknik är förmodligen något vi kommer att se mer av i framtiden.

Läs mer om våra tjänster inom säkerhet och bevakning här.