Framtidens miljö- och avfallshantering

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och ligger högt upp på agendan för många av världens länder. Det är mer och mer angeläget för såväl privatpersoner som företag att bidra till ett bättre klimat. Ett utmärkt sätt att göra detta är att att se över sin avfallshantering. Det gäller inte minst butiker och andra näringsverksamheter som genererar stora mängder avfall.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur framtidens miljö- och avfallshantering kan tänkas se ut. Samt vad du behöver tänka på för att leva upp till de krav som finns på området.

Bidra till ett bättre klimat genom rätt avfallshantering

Genom korrekt sopsortering är det möjligt att bidra till en minskad negativ klimatpåverkan. Det avfall som sorteras och hanteras på ett korrekt sätt kan i många fall återvinnas och användas för att skapa nya produkter – som i sin tur kan återvinnas. På så sätt kan vi närma oss en mer cirkulär ekonomi. Alternativet är en “slit och släng”-kultur där nya produkter hela tiden måste framställas ur råmaterial. Detta är väldigt påfrestande för jordens resurser och i sin tur även för klimatet.

Så hur sorterar man avfall korrekt vid den lokala miljöstationen? Här går vi igenom några exempel.

  • Restavfall är det som blir över när mat och förpackningar har sorterats bort. Det förbränns och blir till el eller fjärrvärme.
  • Matavfall kan komposteras eller hanteras via separat hämtning.
  • Förpackningar ska tömmas och om de består av flera olika material ska de hanteras separat. När det gäller glasförpackningar så ska lock, kapsyler och korkar tas av.
  • Lampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen utan ska lämnas in på en återvinningscentral.

Här kan du läsa mer om hur du som fastighetsägare kan göra för att möta miljökraven.

Vad krävs för att kunna hantera avfall på ett korrekt sätt?

Du undrar kanske vad du behöver för att kunna sköta din sopsortering? De flesta butiker i Sverige är idag ganska bra på att hantera och återvinna sitt avfall. Medvetenheten ökar hela tiden och inte minst trycket från konsumenterna. Dessa faktorer påverkar vikten för svenska företag att arbeta på ett miljövänligt sätt.

Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra och dessvärre finns det företag som nöjer sig med en container för allt avfall – i en enda blandning. Om dessa företag vill hänga med i konkurrensen och möta de krav som finns från konsumenter och samhället i stort är det hög tid för förändring.

En ökad kunskapsnivå om miljö- och avfallshantering

Det mest grundläggande när det gäller att kunna hantera avfall på ett korrekt sätt är kunskap. Kunskapsnivån hos företagare, handlare och butikspersonal ökar ständigt. Flertalet butikskedjor har idag centrala direktiv när det gäller hur hanteringen av avfall ska gå till. Centrala direktiv är viktiga, eftersom de bidrar till en mer effektiv hantering som sparar yta, tid och transporter. Dessutom blir bördan för personalen mindre med en mer effektiv avfallshantering.

Kompetent personal är A och O när det gäller återvinning och avfallshantering. Därtill krävs att det finns praktiska förutsättningar för att personalen ska kunna nyttja sin kompetens och leva upp till de krav som finns. Det kan handla om allt från transportmedel till sopkärl och containrar. Det beror även på hur stor verksamheten är och vilken typ av verksamhet det rör sig om.

En kompetent leverantör inom avfallshantering

Att hantera allt avfall kan bli en för stor och krävande uppgift. Särskilt för mindre företag som genererar förhållandevis stora mängder avfall. Då finns det som tur är, externa företag som specialiserat sig på just miljö- och avfallshantering. Det kan ofta vara det mest lönsamma alternativet för inblandade parter.

Servisec är specialister när det kommer till tjänster riktade till köpcentrum och marknadsplatser inom området miljö- och avfallshantering. Tack vare kunniga och engagerade medarbetare och ett digitalt verktyg som säker ställer att du betalar för avfallsvolymen och dessutom kan påverka priset genom korrekt sortering, finns det goda förutsättningar för en säker och kvalitativ leverans av dessa tjänster.

I framtiden kommer enskilda företag förhoppningsvis generera mindre mängder avfall genom engagemang, kunskap, krav och regelverk.

Idag är det tyvärr fortfarande stora mängder avfall som inte kan återvinnas. Genom kontinuerlig forskning och tester att hitta nya metoder för att återvinna alla typer av avfall kommer möjligheterna öka att kunna återvinna de flesta förpackningar och material.

Läs mer om våra tjänster inom miljö- och avfallshantering eller kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med era behov.