Digital rondering och bevakning

Rondering innebär en kontroll vid exempelvis en fastighet eller en konferensanläggning kontrolleras av en väktare. Beroende på behov och hur stort området eller fastigheten är så kan uppgifter och frekvens på ronderingen variera. Ofta görs en kontroll så att fönster och dörrar är låsta samt en allmän kontroll att allt är som det ska. I den här artikeln kommer vi titta lite närmare på vilken nytta rondering gör samt vilka typer av behov som rondering passar för.

Rondering av fastighet

Rondering kan ske såväl nattetid som dagtid och innefattar kontroller utifrån de önskemål kunden har. En av de vanligaste typerna av rondering är den som sker i anslutning till eller i en fastighet.

Effektivare rondering med kameraövervakning

Ofta kombineras ronderande väktare med andra typer av säkerhetsåtgärder. Det kan handla om kameraövervakning, larm eller andra trygghetsskapande tjänster. Kamerabevakning skapar ett dynamisk och effektivt skydd som komplement till rondering.

Ett annat alternativ eller komplement är att ha en receptionist med säkerhetsutbildning (en så kallad receptionsväktare), vilket även det bidrar till säkerheten i fastigheten. Detta kan vara aktuellt för exempelvis konferensanläggningar, men även många andra typer av företag använder sig av säkerhetsutbildade receptionister. 

Framtidens bevakning kommer säkert vara en kombination av olika typer av åtgärder – där intelligent kamerabevakning baserad på AI-teknik kan vara ett viktigt inslag.

Servisec tillhandahåller tjänsten Digital Rondering där vi kombinerar kameraövervakning på plats med en ronderande väktare. Kameraövervakningen tillhandahåller vi via ett samarbete med Siqure, vars fokus vid konstruktion och val av systemlösning är;

  • Syfte och mål med varje specifik kamera, vad skall bilden tillföra/göra
  • Kan besparingar göras eller tillföra kunden något extra värde
  • Integritet för personal, kundens besökare
  • Hänsyn till kamerabevakningslagen
  • Nätverk, kommunikation och säkerhet

Läs mer om vår nylanserade tjänst Digital Rondering som vi tillhandahåller i samarbete med Siqure AB

Rondering vid konferens

Ett typiskt exempel på en anläggning som ofta är i behov av rondering är konferensanläggningar. Där det rör sig mycket folk finns det ofrånkomligen olika typer av risker. Det kan handla om bråk, stölder eller annat icke önskvärt beteende. Särskilt öppna konferenser är ofta utsatta, eftersom det är svårt att kontrollera vilka som rör sig in och ut genom lokalerna. Vid konferenser är det här en populär och kostnadseffektiv tjänst.

Fördelar med rondering   

Rondering kan bidra till att du slipper skador på fastigheten, vilket i sin tur gör att dyra reparationer kan undvikas. Dessutom kan väktare på plats bidra till att utrymningsvägar kontrolleras och hålls fria samt ett säkerställande när det gäller inbrottslarmets funktion.

Ytterligare en trygghetsskapande åtgärd som kan ingå i en rondering är en behörighetskontroll av besökare, personal och fordon på det specifika området. Väktaren rapporterar med jämna mellanrum sitt arbete och på det sättet kan du få en god översikt över vilka iakttagelser och åtgärder som skett under ronden.

Områdesbevakning, yttre rondering och inre rondering

Det finns olika typer av rondering. En enklare form är den som bygger på att flera företag går samman och delar på bevakningsresurser. Tack vare närvaron av väktare i området kan en tryggare och säkrare miljö skapas. Det här är något som såväl kunder som personal har nytta av. Ronderande väktare kan avskräcka förövare och på det sättet fungera preventivt.

En annan typ är yttre rondering där en extern kontroll av den specifika anläggningen genomförs. Då kontrolleras fönster, dörrar, grindar och annan utrustning som kunden har angett är av vikt. Du kan som kund, själv välja om du vill ha en eller flera ronderingar per dygn.

Vid en inre rond får väktaren tillgång till nycklar till anläggningen och kan därmed kontrollera att allt står rätt till inomhus. Det kan handla om att kontrollera att larmet är aktiverat, att lampor är släckta, att kaffekokare är avstängda samt se till så att ingen pågående vattenläcka eller brand sker. Genom att anlita ronderande väktare är det möjligt att öka tryggheten vid ett område, omkring en fastighet eller i en fastighet. Väktarna fungerar förebyggande men kan även ingripa eller tillkalla räddningstjänst eller polis vid behov. På så sätt kan det vara en avgörande säkerhetsåtgärd att anlita väktare som regelbundet bevakar ett område eller en fastighet. Servisec erbjuder effektiva och populära tjänster när det gäller rondering. Oavsett behov och omfattning finns det en tjänst som passar.