digitalisering-inom-sakerhets-och-bevakningsbranschen

Digitalisering inom säkerhets- och bevakningsbranschen

Digitaliseringen genomsyrar mer eller mindre hela vårt samhälle. En trend som fortsätter att växa sig stark – både hemma och på arbetsplatsen och som med hjälp av modern teknik och IT gör det möjligt att uppnå effektivare flöden och smidigare arbetssätt. Det här är något som märks även inom säkerhets- och bevakningsbranschen. I den här artikeln kommer vi titta närmare på hur digitaliseringen påverkar säkerhetsbranschen och hur det är möjligt att skapa smartare och effektivare bevakningstjänster med hjälp av IT-verktyg.

Vad är digitalisering?

Digitalisering handlar om att ersätta analogt och pappersbaserat arbete med mer effektiva, digitala arbetssätt. Framför allt pågår det ett intensivt arbete med digitalisering inom våra offentliga verksamheter, men detta arbetssätt går att tillämpa inom princip vilken bransch eller sektor som helst. Det kan handla om tidsödande, manuella processer som kan ersättas med delvis automatiserade, snabbare lösningar som mjukvaror sköter om.

I övrigt kan det handla om att formulär eller andra pappersbaserade verktyg ersätts med appar eller motsvarande IT-verktyg “i molnet” som finns tillgängliga överallt och när som helst – och som dessutom underlättar när det är dags för uppföljning och analys baserad på statistik.

Nu ska vi titta närmare på hur det är möjligt att tillämpa digitalisering inom säkerhetsbranschen och det skapas nya tjänster som digital rondering.

Så påverkar digitaliseringen säkerhetsbranschen

Inom området säkerhet och bevakning fungerar oftast digitala hjälpmedel som ett komplement till insatser med mänskliga resurser. Med hjälp av digitala verktyg kan arbetet för väktare och ordningsvakter effektiviseras.

Genom att kombinera digitala säkerhetstjänster med hög expertis inom bevakning är det möjligt att använda data från exempelvis sensorer, övervakningskameror och passerkontroller för att både upptäcka händelser i realtid och kunna förutse incidenter. Här är även skyddet av information av högsta vikt för att uppnå största möjliga säkerhet för kunden.

Behovsanpassad rondering som är lätt att följa upp

Med hjälp av digitala verktyg är det också möjligt att skapa mer behovsanpassade lösningar. Exempelvis är det möjligt att utforma egna kontrollformulär för ronderingar då de flesta verksamheter utför någon typ av regelbundna kontroller. Det kan handla om kontroller av larm, lås, brandskydd, dokument, arbetsmiljö eller andra säkerhetsrelaterade ronder. Kontrollerna utförs antingen på den fysiska platsen eller via en mobil eller dator.

Med hjälp av moderna IT-verktyg är det möjligt att sätta upp ronderingar eller kontroller utifrån de behov som finns. Behoven kan beskrivas i ett formulär med tillhörande bild där ett antal valfria punkter kan vara föremål för ronderingen. Här kan kunden ange vid vilken önskad tidpunkt som ronderingen ska genomföras – eller schemalägga återkommande kontrollrundor utifrån förvalda intervaller.

Med en enkel knapptryckning kan kunden komma åt de planerade kontrollerna och status på genomförda kontroller. Det finns också möjlighet att skriva kommentarer eller skapa en åtgärd – på så sätt underlättas uppföljning och åtgärdsplanering avsevärt – och allt finns samlat på ett ställe, åtkomligt från mobil eller dator. Dessutom går det att ställa in påminnelser till ansvariga personer om obligatoriska åtgärder. Alla kontroller finns samlade och är lättöverskådliga och de kan sorteras med tydliga markörer som visar vad status på varje kontroll är.

Framtidens bevakning är smartare och effektivare

Som vi har sett bidrar digitaliseringen till effektivare och smartare bevaknings- och säkerhetstjänster. I takt med att branschen blir allt mer digitaliserad kommer den här typen av tjänster bli allt fler och mer avancerade. Samtidigt kommer tjänsterna blir mer lättillgängliga och behovsanpassade utifrån kundernas förväntningar, behov och krav.

Vi kan förmodligen också se fram emot säkerhetstjänster som är både effektivare och kostar mindre än dagens. Genom att kombinera smart, modern teknik (som exempelvis AI) med mer traditionell, mänsklig närvaro är det möjligt att skapa kostnadseffektiva säkerhetstjänster som är anpassade efter en specifik situation eller plats.

På det här sättet är det möjligt att nå en bredare målgrupp när det handlar om just säkerhetstjänster. Vi kan se framför oss hur flexibla och skalbara tjänster gör det möjligt för fler att hitta säkerhetslösningar som passar utifrån de förutsättningar och behov som finns. Här är digitaliseringen en viktig drivkraft och en motor för att komma till ett sådant läge.

AI och mobilitet när det handlar om bevakning och rondering befinner sig dock ännu i ett tidigt stadium och det är omöjligt att förutse vilka tekniska lösningar som kommer att dominera i framtiden. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer vara något som vi inte kan föreställa oss idag. I takt med att hotbilden i samhället förändras med bland annat fler cyberattacker och hot kopplade till informationssäkerhet är det viktigt att bevaknings- och säkerhetsbranschen följer med i utvecklingen för att fortsätta vara relevant för nuvarande och potentiella kunder. Digitalisering är i hög grad en fråga om kompetens och färdigheter och här gäller det att ständigt hålla sig à jour med hur utvecklingen ser ut.

För att läsa om skillnaden mellan klassisk rondering och digital rondering

Servisec har ett samarbete med Siqure för att tillhandahålla moderna och kvalitetssäkrade lösningar för digital rondering.

Kontakta oss för en genomgång av ditt säkerhetsbehov, vi tillhandahåller följande tjänster inom säkerhet och bevakning;

  • Rondering med väktare
  • Digital Rondering via kamera
  • Larmryck
  • Stationär Bevakning
  • Ordningshållning
  • Butikskontroll
  • Störningsjour
  • Nattreception, specialanpassad med väktarbehörighet vid behov