rondering

Traditionell rondering med väktare vs digital rondering

Behov av trygghet och säkerhetslösningar för både fastigheter och för olika typer av event är generellt sett stort. För att upprätthålla en verkningsfull säkerhet kan rondering vara en del av den totala säkerhetslösningen. Traditionell rondering innebär en översiktlig kontroll av en väktare vid exempelvis en fastighet eller ett område. Beroende på behov och hur stor fastigheten är, kan väktarens uppdrag variera. Vanligtvis kontrolleras skalskydd, skadegörelse, att allt fungerar som det ska och att inga obehöriga befinner sig i fastigheten eller inom ett specifikt område. Rondering kan ske såväl under dagen som under natten och kan innefatta diverse andra kontroller baserade på kundens önskemål.

Digital rondering innebär att en väktare “patrullerar” digitalt med möjlighet att rycka ut direkt, utan larmcentral. Genom att kombinera mänskliga resurser med tekniska lösningar är det på så sätt möjligt att få till effektivare rondering. Hur det kan gå till kommer vi titta närmare på i den här artikeln.

Teknikutveckling inom säkerhet och rondering

Digitaliseringen av samhället har pågått en tid och utvecklingen fortsätter alltjämt att påverka vår vardag och våra arbetsplatser. Det gäller säkerhetsbranschen såväl som vilken annan bransch. Teknikutvecklingen inom säkerhet och rondering går även den snabbt framåt. Idag finns det moderna lösningar baserade på AI och övervakningskameror som kan utgöra ett utmärkt komplement till mer traditionell rondering.

Den här utvecklingen innebär säkerhetslösningar som kan “lära” sig att bevaka en situation eller plats med hjälp av artificiell intelligens. Det innebär även att programvara samlar in data utifrån sensorer och kameror vilka registrerar det som händer på aktuell plats – och med hjälp av informationen drar programvaran slutsatser om vad som är “normala” händelser, och framför allt vad som avviker och som kan vara orsak till ett larm. En stor fördel med den här typen av lösningar är att de blir bättre och mer effektiva på sikt.

Med hjälp av moderna kameralösningar är det bland annat möjligt att reducera personella bevakningskostnader och på så vis uppnå snabbare insatser när väl ett problem uppstår. Bildverifiering minskar dessutom falsklarm. Med hjälp av kameraövervakning är det även möjligt att genomföra direkta åtgärder på plats, exempelvis fjärrstyrd belysning och talkommunikation.

En annan stor fördel med digital rondering och säkerhetslösningar baserade på modern teknik är att de kan fungera och vara aktiva dygnet runt, något som på sikt kan innebära både ett mer heltäckande säkerhetssystem samt lägre kostnader. Ett smart övervakningssystem kan mycket snabbt meddela väktare eller polis om en pågående händelse och dessutom ange exakta koordinater för händelsen. Kunden kan ha tillgång till det inspelade bildmaterialet i såväl realtid som i efterhand.

s om hur digitaliseringen påverkar säkerhetsbranschen.

När den mänskliga närvaron är avgörande

Vad är det som gör att vi känner oss lugnare när vi ser väktare eller polis patrullera på en plats? I vissa situationer är det svårt att ersätta mänskliga resurser med teknik. Det kan handla om platser eller händelser där det är avgörande med mänsklig närvaro för att upprätthålla lugn och trygghet. Många gånger är det just den mänskliga närvaron som är avgörande för att människor ska känna att det faktiskt finns resurser om något oönskat skulle inträffa. En förebyggande känsla av säkerhet och lugn.

Tekniska lösningar är ofta effektiva och kan i realiteten skapa en minst lika trygg situation – men de tekniska lösningarna har inte samma direkt lugnande effekt på människor som rent fysiskt befinner sig på platsen. Det är i vissa situationer och på en del platser, helt avgörande med mänsklig närvaro – något som är viktigt att komma ihåg när den tekniska utvecklingen går framåt så snabbt som den gör. Det är helt enkelt lätt att bli fartblind med tanke på alla möjligheter som tekniken erbjuder, så här gäller det att stanna upp och fundera på de förutsättningar som finns i relation till kundens specifika krav för en vald situation.

En kombination av mänsklig närvaro och modern teknik

Men hur är det då möjligt att hitta en så bra och prisvärd lösning som möjligt, utifrån rådande behov? De mest prisvärda och effektiva lösningarna är ofta de som kombinerar mänskliga insatser med modern teknik. Här gäller det att vara lite smart och flexibel när det är dags att sätta upp och installera ett säkerhetssystem. Det gäller att utgå från de behov som finns och fundera på när det är absolut nödvändigt med mänskliga närvaro, samt i vilka fall det räcker med digital rondering eller övervakning med hjälp av ett smart kamerasystem.

I den här artikeln har vi tittat lite närmare på hur traditionell bevakning och rondering skiljer sig från digitala säkerhetslösningar. Vi har kunnat konstatera att en kombination av mänskliga resurser och tekniska lösningar oftast innebär det mest effektiva sättet att skapa trygghet och säkerhet på en särskild plats eller vid ett event. Förhoppningsvis har du fått med dig lite ny kunskap och inspiration som kan komma väl till användning när du funderar över vilka säkerhetslösningar du är i behov av.

Servisec har ett samarbete med Siqure för att tillhandahålla moderna och kvalitetssäkrade lösningar för digital rondering.

Kontakta oss för en genomgång av ditt säkerhetsbehov, vi tillhandahåller följande tjänster inom bevakning; 

  • Rondering med väktare
  • Digital Rondering via kamera
  • Larmryck
  • Stationär Bevakning
  • Ordningshållning
  • Butikskontroll
  • Störningsjour
  • Nattreception, specialanpassad med väktarbehörighet vid behov