Vad motiverar att vi avfallshanterar rätt?

Vi är duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall här i Sverige. Sedan 1975 har andelen avfall som återvinns på något sätt ökat från 60 till 99,1%. Det här leder till att vi kan leva mer hållbart då återvinning av material sparar energi och resurser och därmed minskar klimat- och miljöpåverkan. Det finns även mycket att vinna rent ekonomiskt på att sortera avfallet rätt. Ett välsorterat avfall är mer värdefullt för återvinning. Därför finns det ofta premier för fastighetsägare som har en bra och välsorterad avfallshantering. Så här kan du spara både miljö och pengar på att hantera ditt avfall på rätt sätt.

Det lönar sig att sortera avfallet rätt

I naturen finns det ingenting som heter sopor. Allting är en resurs som går att använda eller att återanvända. Det är det här cirkulära tankesättet som ligger som grund för återvinningen av avfall. Material som metall och glas kan återanvändas och bli nya flaskor och burkar. Annat avfall kan omvandlas till energi när det förbränns. En återvunnen aluminiumburk kan till exempel spara energi som kan driva en dator i ett dygn, och en återvunnen dagstidning sparar energi som går att koka 38 koppar kaffe på.

Det här gör ett välsorterat avfall till en värdefull resurs. Det är dessutom fastighetsägarna som har tillgång till det mesta av de här resurserna. Medan hushållen producerar knappt fem miljoner ton återvinningsbart avfall per år, kommer verksamheterna i Sverige upp i hela 35,2 miljoner ton avfall. Här finns det mycket att vinna, både miljömässigt och ekonomiskt, på att sortera avfallet rätt så att det kan återvinnas framgångsrikt. Några vinster med en bra sortering är till exempel:

  • Slippa böter. Felsorterat avfall är svårt att återvinna och ställer till med stora problem i avfallshanteringen. Värden går förlorade och det blir ohygieniskt när till exempel matavfall och återvinningsbart material blandas huller om buller. Många bostadsbolag och fastighetsägare förlorar miljontals kronor när avfallet slängs fel, förlorar sitt värde och tunnorna blir smutsiga och överfulla. För att få bukt med det problemet har en del börjat dela ut böter för felsortering. Det kan alltså bli kostsamt att inte sortera rätt.
  • Effektiv transport och logistik. Ett välsorterat avfall gör att det går att strukturera transporterna av det mer effektivt. Välfyllda kärl där allt ligger på rätt plats leder till att transporterna kan minska. En optimering som leder till både mindre miljöpåverkan och minskade kostnader för transporter. Dessutom går det att få ut mer värde ut materialet när det är rätt sorterat. Därför är det vanligt med någon form av premiesystem där fastighetsägaren betalar mindre för avfallshanteringen om avfallet är välsorterat.
  • Ett välsorterat avfall är enklare att mäta och väga. Det ger ett statistiskt underlag för att se hur sorteringen går, se vilka ekonomiska- och miljömässiga vinster som görs, sätta upp nya hållbarhetsmål med mera. Att visa på de konkreta vinsterna med sorteringen gör i sin tur att alla blir mer motiverade att göra den på rätt sätt.
  • Det blir rent och snyggt. Välsorterat avfall bidrar till en trevligare miljö i lokalerna. Det gör att besökare och kunder till exempelvis köpcenter trivs, stannar längre och berättar för andra hur väl det fungerar.

En smartare avfallshantering

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, köpcenter med flera. har mycket att vinna på att sortera avfallet rätt. Nu finns det dessutom smartare tjänster och lösningar för avfallshantering som underlättar sorteringen samtidigt som det ökar motivationen att sortera.

Med smarta digitala system där allt avfall rapporteras enskilt med några enkla knapptryck blir det lättare att få en komplett överblick av avfallshanteringen. Det går att ta fram miljörapporter och statistik som underlättar uppföljningen på flera nivåer. Det går också att jämföra olika perioder för att se hur sorteringen går och var det finns möjlighet att optimera för ännu mer besparingar. Mätbara data på detaljnivå gör avfallshanteringen både enkel och kostnadseffektiv samtidigt som kunden får en bättre kostnadskontroll.

Ett lyckat hållbarhetsarbete med många vinster

På Servisec vill vi underlätta för till exempel fastighetsägare, köpcentrum, butiker med flera. att få en miljövänligare, trevligare och mer kostnadseffektiv miljö- och avfallshantering. Vi arbetar alltid hållbart och långsiktigt med våra kunder. Framför allt när det handlar om avfall och miljö. Digitala hjälpmedel, spårningssystem, engagerade medarbetare etcetera gör det lättare för våra kunder att minska sin klimatpåverkan tack vare en effektivare avfallshantering. Med en digital och rörlig incitamentsmodell blir det också mer ekonomiskt att ha en process som resulterar i ett välsorterat, värdefullt avfall som kan återanvändas eller bli energi.

Ett exempel på ett framgångsrikt hållbarhetsarbete där boende och företag är motiverade att sortera sitt avfall är Täby Centrum. Det är ett modernt köpcentrum med butiker, restauranger, kontor och boende. Tack vare ett aktivt återvinningsarbete och en lyckad avfallshantering kan Täby C återvinna avfall som motsvarar den årliga uppvärmningen av 96 medelstora Täbyvillor. En vinst för miljön och planeten såväl som för driftsbudgeten av centret.

Vill du veta mer om hur du kan få en enklare, mer kostnadseffektiv och miljövänlig avfallshantering – hör av dig till oss!