Det nya regelverket för kameraövervakning

Har du hört talas om det nya regelverket för kameraövervakning? I den här texten kommer vi titta närmare på vad det nya regelverket innebär och hur det påverkar företagens möjligheter att övervaka sin verksamhet med hjälp av kameror.

Allt fler företag har insett vikten av att upprätthålla ordning och trygghet på platser där många människor vistas samtidigt. Genom mänsklig närvaro i form av exempelvis väktare är det möjligt att uppnå en säker miljö där människor vill vistas och trivas. Det finns dessutom många företag som är i stort behov av övervakningstjänster för att bevaka områden där det finns stöldbegärligt material eller känslig utrustning som inte får utsättas för skadegörelse.

Kamerabevakning är en effektiv metod för att uppnå större säkerhet och trygghet, samtidigt är de etiska aspekterna omdiskuterade. Innebär kameraövervakning ett intrång i den personliga integriteten? När är det rimligt med kameraövervakning? Och hur får bildmaterialet hanteras? Några av de frågorna får vi svar på när vi tittar närmare på det nya regelverket för kameraövervakning.

Inget särskilt tillstånd behövs

Från och med den 1 augusti 2018 behöver inte privata företag något tillstånd för att kameraövervaka sin verksamhet. Det räcker att företaget följer GDPR, samt att det går att motivera och dokumentera varför kamerorna används. Enligt tidigare regelverk behövde länsstyrelsen utfärda ett tillstånd för att det skulle vara möjligt med kameraövervakning. Men nu är det alltså företagen själva som avgör om det är relevant med kameraövervakning eller inte.

Det nya regelverket har gjort det möjligt för exempelvis köpcentrum, restauranger och hotell att snabbt komma igång med kameraövervakning vid behov.

Innan bevakningen startas upp ska företaget väga behov av övervakning mot det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakning alltid innebär. Den här bedömningen behöver vara helt klar innan övervakningen startas upp. Det behöver dessutom finnas ett rimligt behov av att övervaka med kamera – exempelvis för att utreda eller förebygga brott.

Det nya regelverket ställer också högre krav när det gäller information om kameraövervakningen, i form av exempelvis skyltning. Företaget behöver informera tydligt om vem som bedriver kameraövervakningen, hur personuppgifter behandlas, hur länge lagringen av videomaterialet sker samt vad syftet med kameraövervakningen är. Det företag som inte följer regelverket riskerar att drabbas av avgifter.

Arbetsgivare som planerar för kameraövervakning av en arbetsplats ska i vissa fall MBL-förhandla med facket innan övervakningen sätts igång. Det finns inget krav men vissa typer av kameraövervakning är tillståndspliktig.

“Vet du när du måste MBL-förhandla med facket INNAN du sätter upp en kamera för övervakning på din arbetsplats?”

Vill du veta mer om det nya regelverket för kameraövervakning? Vi går igenom dina specifika förhållanden och guidar dig rätt i beslutet. Klicka här för att få kontakt med Johan.

Fördelar med kameraövervakning

Kameraövervakning i kombination med ett bra larm skapar goda möjligheter att förebygga samt utreda eventuella brott. Kameraövervakningen ger dessutom en god överblick över arbetsplatsen.

En annan stor fördel med kameraövervakning är att det skapar möjlighet att övervaka verksamheten utan att själv befinna sig på samma plats. Övervakningen skapar även förutsättningar för att kunna ta fram dokumentation om något inträffar – exempelvis ett inbrott.

Risker med kameraövervakning

Det finns dock vissa risker med kameraövervakning. Framför allt ställer det krav på den som ska hantera bildmaterialet. Det gäller att ta ansvar över det inspelade bildmaterialet. Materialet får inte spridas vidare på något sätt om det inte är befogat enligt regelverket. Det finns tyvärr exempel på övervakningsföretag där personalen missbrukat ansvar de fått när det gäller att se över bildmaterialet från privata övervakningskameror.

För den som vill använda sig av kameraövervakning är det viktigt att ha grundläggande kunskaper när det gäller regelverket, samt en känsla för de etiska aspekterna när det gäller integritet och personuppgifter. Har du personal i ditt företag som ska hantera kameraövervakningen är det viktigt att den är utbildad inom området och har de kunskaper som krävs – annars finns det risk att fel begås eller att bildmaterialet missbrukas.

Servisec’s tjänster inom bevakning

Servisec erbjuder en rad olika tjänster inom området bevakning. Bland annat ordningsvakter, väktare, butikskontroll och digital rondering. Exempelvis kan du anlita Servisec för digital rondering via kamera. Servisec samarbetar med Siqure för att kunna erbjuda kvalitetssäkrade och moderna digitala lösningar.

En effektiv bevakning genom en kombination av kameraövervakning och rondering

För att uppnå största möjliga trygghet och säkerhet vid exempelvis ett köpcentrum, ett event eller en mässa är det möjligt att kombinera kameraövervakning med traditionell rondering av väktare. Genom att kombinera olika säkerhetstjänster är det möjligt att åstadkomma en kostnadseffektiv lösning som utgår från kundens unika behov och förutsättningar. Klicka här för att läsa mer om traditionell vs digital rondering.

Hör gärna av dig till Servisec om du är intresserad av vilka tjänster vi kan erbjuda dig och ditt företag: