No image.

Broken window theory – SNYGGT, TRYGGT, SÄKERT med Servisec

Har du hört talas om broken window theory? Broken window theory är en teori inom kriminologin som handlar om att bekämpa och förebygga brott. Teorin formulerades första gången i en artikel från 1982, skriven av sociologen George Kelling och statsvetaren James Wilson. I Sverige brukar teorin oftast kallas “nolltolerans” eller New York-modellen. I den här texten kommer vi titta närmare på vad teorin innebär och hur den blir lite av en röd tråd till Servisec’s tjänster inom säkerhet samt miljö- och avfallshantering.

Vikten av städade och trygga platser kan inte nog understrykas, inte minst när det handlar om platser där många människor – som inte känner varandra – vistas på en och samma gång. Det kan handla om mässor, konserter, event, köpcentrum, bostadsområden eller andra platser. Närvaron av ordningsvakter eller väktare har också visat sig göra en avgörande skillnad när det handlar om att upprätthålla ordning och trivsel vid den här typen av platser.

I maj 2021 lämnades det in ett betänkande till regeringen om ett nytt regelverk för ordningsvakter. Lagförslaget föreslås träda i kraft i juli 2023. Ordningsvaktsutredningen har bland annat haft i uppdrag att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter och undersöka om ordningsvakter kan användas på ett bättre sätt för att tillgodose samhällets behov av trygghet och ordning på allmän plats. Uppdraget har syftat till att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

En ny lag om ordningsvakter m.m. SOU 2021:38

Hur ska ordningsvakter arbeta för att främja trygghet?

Utredningen föreslår att ordningsvakter ska få användas för att främja trygghet vilket innebär att fler områden kan godkännas för att ordningsvakter ska få arbeta där. Många kommuner får idag avslag på ansökningar om att använda ordningsvakter, trots ordningsstörningar och en upplevd otrygghet på platsen. Med den nya lagen får kommunerna större möjligheter att använda ordningsvakter på sådana platser. Möjligheten innebär dock inte i sak förändrade arbetsuppgifter för ordningsvakterna.

Vad innebär broken window theory?

Broken window-teorin bygger på en liknelse som går ut på att byggnader förfaller om de inte snabbt repareras efter en skadegörelse. Ett krossat fönster leder ofta till ytterligare krossade fönster, vilket i sin tur kan leda till att personer bryter sig in i byggnaden med följd att den på sikt riskerar att förstöras helt. Det är alltså en så kallad “slippery slope”, det går helt enkelt snabbt utför – då det ena lätt leder till det andra.

Antagandet är alltså att förhållandevis mindre skadegörelse eller förargelseväckande beteende leder till ytterligare destruktivitet- vilket i sin tur eskalerar till än värre beteende. Därför gäller det att förebygga oordning så att skadegörelsen aldrig hinner trappas upp. Oönskat beteende ska åtgärdas snabbt, innan det leder till ytterligare oönskat beteende. Teorin förespråkar därmed en lokal närvaro av ordningsvakter eller polis som ökar ordning och därmed känsla av trygghet.

Servisec erbjuder helhetstjänster för en trygg och fin miljö

Servisec erbjuder en rad tjänster som ökar trygghetskänslan på offentliga platser. Exempelvis kan köpcentrum anlita Servisec för tjänster inom säkerhet och bevakning, men även inom miljö- och avfallshantering. Servisec erbjuder helhetslösningar som går ut på att hålla en plats snygg, trygg och säker. Det här är ett arbete som kräver särskild erfarenhet och kompetens, ett arbete som många företag och organisationer kan ha svårt att utföra på egen hand. Många tar därför hjälp av specialister som Servisec.

Servisec har specialiserat sig på tjänster inom miljö- och avfallshantering för bland annat köpcentrum och fastighetsägare. Ett exempel är Skärholmen Centrum (även kallat SKHLM) i Stockholm som är ett av Sveriges mest intressanta köpcentrum. Här finns massor av affärer inom alla möjliga områden. SKHLM har varit en mötesplats i Skärholmen i över 50 år och hit letar sig miljontals människor varje år.

För att hålla ordning och öka känslan av trygghet har SKHLM tagit hjälp av Servisec när det gäller säkerhetstjänster. Väktarna håller inte bara koll på den sociala tryggheten utan plockar även upp skräp för att upprätthålla en fin miljö. I vår artikel om SKHLM kan du läsa mer om samarbetet.

Engagerade och kompetenta medarbetare

Servisec har engagerade medarbetare som med hjälp av digitala hjälpmedel för bland annat mottagnings- och spårningssystem anpassade efter godsmottagning för att kunna säkra en högkvalitativ leverans. För Servisec är det viktigt att arbeta hållbart och långsiktigt tillsammans med sina kunder. Det gäller självklart även arbetet med avfallshantering som är en viktig del i det miljöarbete som genomförs i samarbete med kunderna.

Dessutom erbjuder Servisec traditionella bevakningstjänster med kompetenta väktare och ordningsvakter. Ofta har dessa medarbetare en bakgrund i andra serviceyrken och samtliga har rätt utbildningsnivå kopplad till respektive typ av tjänst. När det gäller de digitala tjänsterna har Servisec ett samarbete med teknikföretaget Siqure för att möjliggöra moderna och kvalitetssäkrade lösningar för digital rondering, där man kombinerar teknik och människa.

En fin och ren närmiljö ökar säkerheten

Bland annat erbjuder Servisec lokalvård som en service – då i huvudsak som ett komplement till övriga tjänster.​ Servisec följer kraven enligt ISO 14000 när det gäller miljökrav på kemiska produkter, hjälpmedel och varor som krävs för utförande av tjänsten.​ Servisec är övertygade om att en fin och ren närmiljö skapar trygghet – som forskningen visat – och som i förlängningen även ökar den generella säkerheten.

Här följer några exempel på tjänster som Servisec erbjuder:

  • Traditionell och Digital Rondering
  • Stationär bevakning
  • Betallösningar för parkering
  • Parkeringsövervakning
  • Avfallshantering
  • Miljöhantering
  • Digital kvalitets-/ närvarokontroll

I den här texten har vi fördjupat oss något i broken window-teorin och kopplat den till Servisecs tjänsteutbud. Du är varmt välkommen att höra av dig till Servisec via mejl eller telefon om du vill veta mer om våra tjänster. Berätta gärna om dina behov och dina förutsättningar så ser vi till att matcha med rätt tjänster, kompetenser och resurser som kan bidra till säkerheten och tryggheten i din verksamhet!