Bevakning & SäkerhetMiljö & avfallshanteringParkering Snyggt, Tryggt och Säkert med Servisec

En sammanställning av våra tjänster. Med skräddarsydda paket kan vi hjälpa till med parkeringsövervakning, rondering, elbilsladdare, lokalvård, miljöhantering mm.

Bevakning & SäkerhetMiljö & avfallshanteringParkering Snyggt, Tryggt och Säkert i BRFen

Servisec erbjuder skräddarsydda paket för BRFer. Vi kan hjälpa till med parkeringsövervakning, rondering, elbilsladdare, lokalvård, miljöhantering mm.

Bevakning & Säkerhet Butikskontroll

Butikskontrollanter bidrar genom sin närvaro, att minska och förhindra stölder, svinn och skadegörelse.

Bevakning & Säkerhet Rond & ryck

Servisec står för trygghet och trivsel i ditt närområde. Med lokal närvaro och snabba insatstider från serviceväktare jobbar vi förebyggande för att förhindra inbrott och skadegörelse. 

Bevakning & Säkerhet Trygghet & trivsel

Servisec står för trygghet och trivsel i ditt närområde. Vi skapar skräddarsydda trygghetspaket.