Bevakning & SäkerhetMiljö & avfallshanteringParkering Snyggt, Tryggt och Säkert med Servisec

En sammanställning av våra tjänster. Med skräddarsydda paket kan vi hjälpa till med parkeringsövervakning, rondering, elbilsladdare, lokalvård, miljöhantering mm.

Bevakning & SäkerhetMiljö & avfallshanteringParkering Snyggt, Tryggt och Säkert i BRFen

Servisec erbjuder skräddarsydda paket för BRFer. Vi kan hjälpa till med parkeringsövervakning, rondering, elbilsladdare, lokalvård, miljöhantering mm.

Parkering Parkeringstjänster

Låt oss hjälpa er att utveckla och optimera beläggningsgraden på ert parkeringsområde och öka lönsamheten.

Parkering Parkeringstjänster för bostadsrättsföreningar

Servisec erbjuder skräddarsydda paket för parkeringsövervakning. Låt oss hjälpa er att utveckla och optimera beläggningsgraden på föreningens garage/ parkeringsyta och öka lönsamheten.