GDPR

Koncernens hantering av känsliga persondata är synnerligen begränsat utanför hanteringen av data för våra anställda.

Servisec arbetar systematiskt med att inhämta samtycke till de data som lagras, tillse att de förvaras, såväl digitalt som fysiskt i en betryggande miljö och att gallring sker av uppgifterna när giltigt behov att lagra dem inte längre finns.

Personuppgiftsansvarig för Servisec är Robert Wollner.

När Servisec behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige hos en kund och för dennes räkning, exempelvis en beställare av bevakningstjänster som inom ramen för sin leverans får tillgång till personuppgifter.

Sammanfattning av Servisecs åtgärder:

  1. Regelbundet ser över och ifrågasätter om uppgifterna behövs för att vi ska kunna utföra uppdraget.
  2. Säkrar att de grundläggande kraven för behandling av personuppgifter följs.
  3. Vi verifierar regelbundet att det finns laglig grund för våra persondatabehandlingar.
  4. Vi reviderar och bedömer regelbundet att informationssäkerheten i vår organisation är tillräcklig.