Bevakning & SäkerhetMiljö & avfallshanteringParkering Snyggt, Tryggt och Säkert med Servisec

En sammanställning av våra tjänster. Med skräddarsydda paket kan vi hjälpa till med parkeringsövervakning, rondering, elbilsladdare, lokalvård, miljöhantering mm.

Bevakning & SäkerhetMiljö & avfallshanteringParkering Snyggt, Tryggt och Säkert i BRFen

Servisec erbjuder skräddarsydda paket för BRFer. Vi kan hjälpa till med parkeringsövervakning, rondering, elbilsladdare, lokalvård, miljöhantering mm.

Miljö & avfallshantering Miljö- & avfallshantering

Vi hjälper till med avfallshantering, miljöhantering, lokalvård och Kvalitetsuppföljning.

Parkering Parkeringstjänster

Låt oss hjälpa er att utveckla och optimera beläggningsgraden på ert parkeringsområde och öka lönsamheten.

Parkering Parkeringstjänster för bostadsrättsföreningar

Servisec erbjuder skräddarsydda paket för parkeringsövervakning. Låt oss hjälpa er att utveckla och optimera beläggningsgraden på föreningens garage/ parkeringsyta och öka lönsamheten. 

Bevakning & Säkerhet Butikskontroll

Butikskontrollanter bidrar genom sin närvaro, att minska och förhindra stölder, svinn och skadegörelse.

Bevakning & Säkerhet Rond & ryck

Servisec står för trygghet och trivsel i ditt närområde. Med lokal närvaro och snabba insatstider från serviceväktare jobbar vi förebyggande för att förhindra inbrott och skadegörelse. 

Bevakning & Säkerhet Trygghet & trivsel

Servisec står för trygghet och trivsel i ditt närområde. Vi skapar skräddarsydda trygghetspaket.