LEDNING

Johan Nordin

Driftschef

johan.nordin@servisec.se +46 8 522 224 00

EKONOMI, ADMINISTRATION OCH SÄLJ

Reskontra och redovisning

ekonomi@servisec.se +46 8 522 224 00

Elektroniska fakturor tas emot på

faktura@servisec.se +46 8 522 224 00

KONTROLLAVGIFTER

STYRELSE

Olle Krantz

Styrelseordförande

olle.krantz@servisec.se +46 8 522 224 00