Medarbetarportal

Här hittar du inloggningsuppgifter

till Servisecs olika plattformar


Delade dokument

Här hittar du till Servisecs sharepoint och delade dokument

Webmail

Här hittar du till Outlook där du har din Servisec-mail

Fakturor

Här loggar du in för att se och attestera fakturor


Intranät

Här loggar du in för att komma till Servisecs intranät

Schema   

Här kan du se ditt schema och tidrapportera

Lönespecifikationer

Här loggar du in för att se dina lönespecifikationer


Arbetsledning

Kommer snart