Arbetet inför hösten i full gång.

Idag samlades stora delar av Servisec teamet för fotografering och kreativa samtal. Vi pratade om hur vi inför hösten skall arbeta vidare för att nå ut med våra tjänster och insikten om hur det det är att vara en del av Servisec både som kund och medarbetare.

Servisec-andan där service, säkerhet och trygghet är tre grundstenar, både rent fysiskt och upplevd för såväl kund som medarbetare.

Lyckad dag!