Djurgårdsfärjorna anlitar Servisec!

Vi är glada och stolta över att Djurgårdsfärjorna valt Servisec som samarbetspartner gällande säkerhet under nästa säsong 2018.
Uppdraget omfattar stationärbevakning med väktare vid Slussen och Allmänna Gränd för att skapa trygghet åt resenärer och personal.