Har du frågor om din kontrollavgift?

För att underlätta för våra parkör har vi skapat en  FAQ sida, där tar vi upp de vanligaste frågorna kring kontrollavgifter och hur du gör ett bestridande..

Vi arbetar i enlighet med Lag om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (1984:318).
Eventuella invändningar mot en kontrollavgift skall ske skriftligen eftersom vi inte kan meddela ett beslut över telefon.

 

Använd gärna detta kontaktformulär för att bestrida en kontrollavgift som anses vara felaktigt utfärdad.

Bestrid din kontrollavgift här

 

Information som underlättar handläggningen ;
– Namn
– Datum och klockslag
– Registreringsnummer
– Kontrollavgiftens referensnummer (OCR)

Våra handläggare utreder varje ärende separat och vi har normalt en handläggningstid på ca 1-2 veckor. Under handläggningstiden stoppas betalningsprocessen upp.