Servisec Logo

INFORMATION GÄLLANDE COVID19 (Coronavirus)

Servisec följer riktlinjerna som utformas av Folkhälsomyndigheten för arbetsgivare i en servicebransch (läs mer här) och sammanfattningsvis är vår ståndpunkt; 

  • Om du har symptom enligt vad Folkhälsomyndigheten anses kunna vara Corona: Stanna hemma.
  • Tillhör du en, enligt Folkhälsomyndigheten identifierad riskgrupp: Stanna hemma.

I övrigt arbetar vi alla gemensamt för att se till att våra uppdrag upprätthålls och att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder, för att Sverige skall kunna fortsätta att fungera. Vi på Servisec har en viktig roll att fylla i våra dagliga yrkesroller inom våra serviceområden för att bidra till ett snyggt, tryggt och säkert samhälle.

För frågor och mer information kontakta: 

Robert Wollner, vd: e-post: robert.wollner@servisec.se

Bolagets krishanteringsteam består av företagsledningen: 

Robert Wollner Tel: 08-522 224 00 

Johan Nordin Tel: 08-522 224 02 

Johannis Papasoglou Tel: 08-522 224 03