Ökad efterfrågan från bostadsrättsföreningar.

Efter sommaren har förfrågningar från flertal bostadsrättsföreningar ökat markant. Det är då framförallt behovet av parkeringsövervakning, men vi ser också att ett behov av rondering för att öka säkerheten för de boende.

En viktig parameter vid val av Servisec när det gäller parkeringsövervakning, har visat sig vara att vi kan erbjuda utbildade väktare och kombinera parkeringsövervakningen med en ökad säkerhet i området. Helt i linje med vår affärsidé att hjälpa fastighetsägare att tillhandahålla en Snygg, Trygg och Säker fastighet.

Servisec tillhandahåller utöver det konsultinsatser för att optimera beläggningsgrad, linjemålning  och traditionell övervakning att parkeringarna nyttjas och används på både rätt sätt juridiskt, samt av rätt bilägare.

För mer information kring våra tjänster till Bostadsrättsföreningar kontakta; Andreas Peyerl, Tel: 08-522 224 00 eller skicka ett mail och berätta mer vad du/ni behöver hjälp med.