Parkeringsövervakning

Servisec tar över parkeringsövervakningen för ASK i Tyresö Kommun.

ASK,  Anläggningssamfälligheten Krusboda är en av Sveriges största samfälligheter och består av tio delområden, där man förvaltar den gemensamma marken som innefattar parkeringsytor för boende och besökare. 

 ASK började byggas upp under början av 70-talet och ligger i Tyresö kommun, Stockholms Län. Området rymmer radhus, atriumhus, friliggande villor, bostadsrätts- och hyreslägenheter. Här finns även skola, förskolor samt en nyöppnad Hemköpsbutik i centrum och en pizzeria. Ytan är drygt 800 000 kvm varav ca 400 000 kvm samfälld mark och består av 1471 adresser. 

  Valet av oss som huvudentreprenör för parkeringsövervakningen ser vi som ett bevis på att vår parkeringsövervakning sticker ut vad gäller digital lösning för parkeringstillstånd tillsammans med att övervakningen sköts i första hand av säkerhetsutbildade, bilburna väktare för ökad trygghet & säkerhet.” Säger Linus Fredriksson, Produktchef Parkering på Servisec 

 

 ”Krusboda skall vara snyggt, tryggt & säkert för de som vistas i området.”