PM Siqure – Servisec nov 2021

PM Siqure - Servisec nov 2021

Samarbetet avser att komplettera varandras erbjudande och tillsammans skapa attraktiva helhetslösningar till kunder som vill koppla ihop modern teknik med personella bevakningstjänster.