Vi väljer att stötta UNHCRs arbete i Ukraina.

Till medarbetare, kunder och samarbetspartners, det som pågår i Ukraina nu är fasansfullt. Vi är inne i tredje veckan där vi möts av nya bilder och filmer, om liv som slits sönder och oskyldiga människors tillvaro raderas. Tillsammans får vi försöka bidra med det lilla eller stora. Därför har jag initierat en insamling från oss i ledningen och styrelsen som vi kommer skicka till UNHCR. Denna donation får en extra kraft då Akelius Foundation så generöst dubblar alla donationer under mars månad. Läs mer om detta på UNHCRs hemsida.

Robert Wollner, Vd Servisec AB