Vi tar vårt uppdrag på allvar för vi tycker service och säkerhet är viktigt!

Vision

Att verka för samhällsengagerat entreprenörskap, som bygger på att vi alla har ett ansvar för att skapa ett samhälle där vi kan trivas och utvecklas som privatpersoner och företag.

Vår story

Idéen till Servisec väcktes för 3 år sedan med tanken att bilda ett nytänkande företag inom säkerhetsbranschen som utmanar traditionella värderingar och affärsmodeller. Vårt fokus på service oavsett tjänst, i kombination med nya innovativa digitala lösningar ser vi som en ny och utmanande affärsmodell. De fyra grundarna har gemensamt c a 50 års erfarenhet inom olika branscher och roller, med service som den gemensamma nämnaren oavsett bakgrund.

Vårt fokus

Service i olika former oavsett tjänst är vårt främsta fokus. För att uppnå en serviceleverans med hög kvalitet lägger vi stor vikt vid rekrytering och ställer tydliga krav och förväntningar på våra medarbetare. Detta i kombination med olika incitamentsprogram, bonusmodeller och vidareutbildning eller praktik, visar vi att våra medarbetare är viktiga och vill skapa bra förutsättningar till motivation och engagemang, vilket är nyckeln för en kvalitativ leverans av våra tjänster.

Erfarenhet

Oavsett om teamet's erfarenheter är från försäljning, bevakning/säkerhet, arbetsledning eller operativ drift inom olika tjänsteföretag, är den gemensamma nämnaren service för alla som arbetar hos Servisec.

Vår affärside

Servisec´s affärside är att med serviceinriktad/engagerade personal och modern teknik förnya säkerhetsbranschen. Genom att effektivisera och höja kvaliteten för tjänster relaterade till bevakning, parkering, lokalvård samt miljö- och avfallshantering kan vi leverera en bättre tjänst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.