Vi tar vårt uppdrag på allvar för vi tycker service och säkerhet är viktigt!

Vision

Att verka för samhällsengagerat entreprenörskap, som bygger på att vi alla har ett ansvar för att skapa ett samhälle där vi kan trivas och utvecklas som privatpersoner och företag.

Vår story

Idéen till Servisec väcktes för 7 år sedan med tanken att bilda ett nytänkande företag inom säkerhetsbranschen som utmanar traditionella värderingar och affärsmodeller. Vårt fokus på service oavsett tjänst, i kombination med nya innovativa digitala lösningar ser vi som en ny och utmanande affärsmodell. De fyra grundarna har gemensamt är erfarenhet inom olika branscher och roller, med service som den gemensamma nämnaren oavsett bakgrund.

Vårt fokus

Service i olika former oavsett tjänst är vårt främsta fokus. För att uppnå en serviceleverans med hög kvalitet lägger vi stor vikt vid rekrytering och ställer tydliga krav och förväntningar på våra medarbetare. Detta i kombination med olika incitamentsprogram, bonusmodeller och vidareutbildning eller praktik, visar vi att våra medarbetare är viktiga och vill skapa bra förutsättningar till motivation och engagemang, vilket är nyckeln för en kvalitativ leverans av våra tjänster.

Erfarenhet

Oavsett om teamet's erfarenheter är från försäljning, bevakning/säkerhet, arbetsledning eller operativ drift inom olika tjänsteföretag, är den gemensamma nämnaren service för alla som arbetar hos Servisec.

Vår affärside

Servisec´s affärside är att med serviceinriktad och engagerade personal ock modern teknik förnya säkerhetsbranschen. Genom att effektivisera och höja kvaliteten för tjänster relaterade till bevakning, parkering, miljö- och avfallshantering inkl lokalvård, kan vi leverera en bättre tjänst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Värderingar

Våra värderingar utgår från våra tre viktigaste intressenter:

Medarbetaren

Det är endast genom motiverade och engagerade medarbetare vi kan säkra vår leveranskvalitet. Ledningen av Servisec skapar förutsättningar för samtliga medarbetare att kunna ha en balans i livet och hitta karriär- och utvecklingsmöjligheter inom Servisec.

Kunden

Våra kunder ska känna och uppleva att Servisec är tillgängliga och nära i vår leverans oavsett tjänst. Detta innebär att vi åtgärdar eventuella brister i vår leverans, kommer med förslag till utveckling av uppdraget som gagnar kund och vi är i mesta möjliga mån transparanta i vår affärsmodell.

Hållbarhet

Vår verksamhet skall bidra till ett hållbart samhälle, både vad gäller den fysiska som den sociala miljön. Servisec har en helhetssyn och fokus på hållbarhet inom de områden vi kan påverka och göra konkreta aktiviteter för miljön och en positiv samhällsutveckling.