Parkering

Vi arbetar i enlighet med Lag om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (1984:318). Eventuella invändningar mot en kontrollavgift skall alltid ske skriftligen eftersom vi inte kan meddela ett beslut över telefon.

Använd gärna detta formulär för att bestrida en kontrollavgift som anses vara felaktigt utfärdad. Våra handläggare utreder varje ärende separat och vi har normalt en handläggningstid på ca 1-2 veckor.

Är du som fastighetsägare eller brf intresserad av vår parkeringslösning? Kontakta oss via formulär nedan, så berättar vi mer.

Vanliga frågor

Hur bestrider jag min kontrollavgift?

1 frågor
 • På vår hemsida www.servisec.se/parkering finner du ett formulär som kan användas för att bestrida en kontrollavgift. När en saklig invändning mot kontrollavgift inkommer läggs ärendet vilande och betalning behöver ej ske under handläggningstiden. Handläggningstiden för bestridanden är för närvarande 48h och därefter lämnas ett beslut i ärendet.

Vem bestämmer storleken på kontrollavgiften?

1 frågor
 • Det är alltid kommunen som fastställer kontrollavgiftens storlek för den specifika kommunen.

How to pay a penalty from a foreign bank account? / Hur betalar jag min kontrollavgift från ett utländskt bankkonto?

1 frågor
 • If you are from abroad and unfortunately got a parking ticket when you are in Sweden, you can pay via IBAN.

  Find details below.

   

  Accountholder: Servisec AB

  Bank: Handelsbanken

  BIC/SWIFT:HANDSESS

  IBAN:SE36 6000 0000 0004 6559 9311

  REF: ( OCR Number is important! )

   

  Do you have any questions please fill in this form and we will help you to sort this out.

   

Vilket lagstöd använder ni för att bedriva parkeringsövervakning?

1 frågor
 • Vi arbetar enligt Lag om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (1984:318).

Hur startar/avslutar jag min telefonparkering?

1 frågor
 • Du startar en telefonparkering genom att använda dig av någon av parkeringstjänsterna SMSPARK, PARKSTER eller E-PARK. Vänligen följ skyltning på plats för vidare instruktioner.

Vem kontaktar jag vid felparkerad bil?

1 frågor
 • Vår kundtjänst tar emot ditt ärende och kontaktar arbetsledning för vidare hantering av frågan. Vår kundtjänst når du på telefonnummer 08 522 224 00 helgfria vardagar 09.00 – 16.00.

Vad innebär 3 timmar fri parkering per dygn därefter avgift?

1 frågor
 • Detta innebär att det är tillåtet för fordonet att parkera fritt inom området under max 3 timmar per dygn. Om fordonet avser att parkera längre än 3 timmar bör avgift erläggas enligt de betalningsalternativ som erbjuds inom området.

Vad betyder skylten?

1 frågor
 •  

   

   

   

  Tavlan anger att tiden när parkering påbörjats ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Hur ser Servisecs uppdrag ut?

1 frågor
 • Vi ansvarar för den civilrättsliga och offentligrättsliga parkeringsövervakningen hos våra uppdragsgivare. För information om våra andra affärsområden, besök gärna https://servisec.se/vad-vi-gor/

Vad gäller för lastning och lossning?

1 frågor
 • Lastning och lossning är tillåtet på P-förbud under förutsättning att kontinuerlig aktivitet råder. Om ingen aktivitet råder kring fordonet när parkeringsvakten är där och kontrollerar så bedöms fordonet vara parkerat efter en viss tid.

Till vad skänker ni en del av kontrollavgiften?

1 frågor
 • Servisec vill göra skillnad och skänker därmed 20:- per utfärdad kontrollavgift till välgörande ändamål, exempelvis till olika projekt och initiativ som ligger i linje med vårt aktiva samhällsengagemang.

Tjänar parkeringsvakterna mer pengar om de utfärdar fler kontrollavgifter?

1 frågor
 • Våra parkeringsvakter har enbart lön enligt Transportarbetareförbundets Bevakningsavtal och erhåller därmed ingen provision baserat på antal utfärdade kontrollavgifter. Det finns heller inget uttalat krav på antal kontrollavgifter eller felparkeringsanmärkningar som personalen måste följa.

Varför finns det så många olika betallösningar?

1 frågor
 • Vi använder oss av olika lösningar för telefonparkering för att kunna bemöta en varierad kundgrupp med olika önskemål betalningssätt, exempel på detta kan vara SMS-parkering eller applikation via Android/iPhone.

Hur kan ni veta hur länge ett fordon har parkerat?

1 frågor
 • Våra parkeringsvakter använder olika metoder för att avgöra hur länge ett fordon har parkerat, exempel på dessa metoder kan vara ventilkontroll eller P-skiva, men även att parkeringsvakten faktiskt väntar vid fordonet.

Hur länge väntar ni innan ni utfärdar en kontrollavgift?

1 frågor

Hur hanterar vi dina personuppgifter vid bestridande av kontrollavgift?

1 frågor
 • Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter här

Jag har fått en påminnelse fastän jag har betalat min faktura/kontrollavgift. Vad gör jag med den?

1 frågor
 • Ibland förekommer det att påminnelsen skickas ut samma datum som en inbetalning registreras, om ärendenummer (OCR) har angivits korrekt vid inbetalning så kan man bortse från påminnelsen. Vi rekommenderar att man använder den QR-kod för Swish som bifogats kontrollavgiften/påminnelsen för att säkerställa att alla uppgifter hanteras korrekt.

   

  Är du ändå osäker kan du via vårt formulär på www.servisec.se/parkring/ skicka in en förfrågan.

 • Hesselmans Torg 5, plan 10
  131 54 Nacka

 • 08-522 224 00

  Kundservice är öppen kl. 9.00-16.00 (lunchstängt mellan 12-13)

  Måndag – fredag helgfria dagar

 • Maila oss
 • servisec.se