Vad gör du för att minska din miljöpåverkan?

Som privatperson kan du sortera ditt hushållsavfall och lämna det på en återvinningsplats i huset där du bor eller åka till en återvinningsstation. Dessa platser tillhandahåller alltid någon, det kan vara din hyresvärd / fastighetsägaren med lokala miljöstationer eller så är det kommunen som har utplacerade återvinningsstationer/platser.  

I mer offentliga platser som köpcentrum finns nästan alltid en miljöstation någonstans i fastigheten oftast i anslutning till garaget/p-phus, där kan hyresgäster lämna sitt avfall för att de senare skall fraktas till en återvinningsanläggning. 

På Servisec tar vi hand om ditt avfall och ser till att det sorteras och transporteras i väg för att sedan återvinnas eller bli omvandlas till energi. Ju bättre du som individ sorterar desto högre värde kommer ditt avfall att få och då vara en del av arbetet att minska klimatpåverkan. Vi kan enkelt vara en del i det cirkulära för att spara på jordens resurser, det är inte längre ett val utan något som är en del av en gemensam samhällsfunktion. En infrastruktur för sophantering som vi kallar miljö- och avfallshantering.  

Vad vi också gör är att med smarta digitala system och verktyg se till att väga, mäta och förse våra kunder med statistik så att det går att sätta upp mål som är mätbara och tydliggöra vikten av hållbarhetsarbete i form av källsortering. 

Hur går det till?  

Servisec belönar välsorterat avfall med en digital och rörlig incitamentsmodell. Att källsortera skall också vara ekonomisk försvarbart i det korta perspektivet för dem som är en del i processen att skapa värdefullt avfall. 

För att uppnå det har vi ett digitalt system där allt avfall rapporteras enskilt med några enkla knapptryck. Alla arbetar mot samma mål, bättre sortering som ger lägre miljöpåverkan och i slutändan en kostnadskontroll för slutkunden med mätbara data på detaljnivå. 

För att alla i kedjan skall kunna följa detta arbete levererar vi en miljörapport där man kan ta ut statistik och följa upp antingen på flera nivåer, från toppnivån ner på individnivå och jämföra från en period till annan. 

Hur ser det ut i verkligheten? 

Ett fint exempel på hur man kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och på så sätt motivera boende och företag till att sortera sitt avfall är Täby Centrum ett modernt köpcentrum kombinerat med butiker, restauranger, kontor och boende i norra Stor-Stockholm. 

Med deras återvinningsarbete man värma upp 96 medelstora Täbyvillor i ett helt år! 

“I Täby C arbetar vi aktivt med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste mål är att återvinna bland annat plast, papper, metall, glas och brännbart avfall. Till exempel skickar Täby C 957 ton brännbart avfall till el- eller värmeverk varje år. Detta motsvarar ett års elförbrukning för 96 normalstora Täbyvillor.” Skriver Täby C på sin hemsida, >>>>>> läs mer 

Servisec tar miljöhantering på allvar och följer nogsamt utvecklingen för att ligga i framkant för detta viktiga arbete med att vara en del i en cirkulär ekonomi och agera klimatsmart.

I vårt inlägg Framtidens Miljö och Avfallshantering skriver vi mer om hur vi alla kan minska vårt klimatavtryck genom rätt avfallshantering.